El DIMA del Parc Central del Vallès estrena una instal.lació d'energia geotèrmica

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès
23/01/2012 - 00:00

Aquest 19 de gener s'ha presentat al Consorci del Parc Central del Vallès, entitat supramunicipal constituïda pels Ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès, la nova instal·lació d'energia geotèrmica al Centre de Divulgació Ambiental del Parc Central del Vallès. Aquest projecte suposa un pas endavant en el desenvolupament del seu Pla Director i avança en la consolidació del Centre de Divulgació Ambiental, DIMA, especialitzat en la difusió i formació en energies renovables i eficiència energètica.

Aquesta instal·lació permet que el DIMA utilitzi a com a font energètica principal l'energia geotèrmica. Atenent a criteris d'eficiència energètica i maximització dels recursos, s'ha portat a terme la interconnexió amb la instal·lació de climatització existent, de manera que l'anterior bomba ha estat substituïda per una bomba de calor/fred geotèrmica com a font principal de servei al Centre. D'aquesta manera s'estima un estalvi de consum elèctric al voltant del 45 %, ja que l'energia geotèrmica serà la primera font d'alimentació del sistema i la bomba tradicional únicament actuarà quan la demanda d'energia, davant un ús simultani de tots els espais del centre, així ho requereixi.

El projecte s'ha desenvolupat atenent a finalitats divulgatives i formatives en aquesta tecnologia emergent i per això el sistema de captació vertical es complementa amb un sistema horitzontal, que compta amb una arqueta d'un metre de diàmetre que permet visualitzar un tram del col·lector.

A més, l'empresa Geotics Innova, SL, executora de les obres d'instal·lació, ha incorporat la formació i la participació en una part dels treballs d'alumnes d'una casa d'oficis, "Nous oficis, Barberà del Vallès", impulsada per Fundació Barberà Promoció de l'Ajuntament de Barberà del Vallès- que d'aquesta manera podien completar la seva formació pràctica amb una instal·lació d'energia geotèrmica.

Així mateix, la participació del Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i comarca ha estat cabdal per al desenvolupament de la vessant formativa d'aquest projecte, possibilitant l'adaptació als canvis en les qualificacions de professionals instal·ladors en actiu i el manteniment dels llocs de treball del sector. El Gremi participarà també monitoritzant els diferents pous per poder utilitzar les dades obtingudes en l'estudi de l'eficiència i fer-les servir com element didàctic en els cursos de formació d'instal·ladors d'aquesta tecnologia.

A més, la consecució d'aquest projecte permet incorporar el coneixement de la geotèrmia en les diferents visites que es programen al DIMA, donant un valor afegit a la vessant divulgativa del Consorci, tant des de l'àmbit escolar i formació professional com d'altres grups interessats.

Per a la consecució d'aquest projecte s'ha comptat, a més del pressupost propi del Consorci, amb l'aportació de la Diputació de Barcelona per a la redacció de la memòria tècnica, i amb ajuts de la Generalitat de Catalunya, tant des del Departament de Territori i Sostenibilitat a través del "Projecte d'intervenció integral en els teixits urbans i socials del Sud de Sabadell" per a la dotació d'un aula d'eficiència energètica i noves tecnologies renovables, com de l'ICAEN, en el marc del seu programa de foment de les instal·lacions d'energies renovables.

Tal com ha comentat, Ana del Frago, Alcaldessa de Barberà del Vallès i vicepresidenta del Consorci del Parc Central del Vallès, "volem fer d'aquestes instal·lacions un referent pel que fa a l'ús d'energies netes. I ho fem amb la complicitat i col·laboració tant dels dos ajuntaments com de les entitats i organismes implicats en aquest projecte".

Per la seva banda, Joan Manau, tinent d'acalde d'Urbanisme, en representació de l'Ajuntament de Sabadell, ha comentat que "aquesta instal·lació té una relació directa amb la sostenibilitat i la importància de l'energia, un sector relacionat tant amb la creació tecnològica com amb la creació de llocs de treball. A més, és del tot necessària perquè ens cal trobar mètodes més eficients energèticament que garanteixin una qualitat de vida per a tothom en el futur".

Relacionats

Article

El Jardí està situat al bell mig del Parc fluvial del riu Ripoll a Barberà del Vallès. El qual es concep com a nucli, pol d’atracció i espai emblemàtic amb un alt valor natural, paisatgístic i històric, on es troben diversos elements a preservar i potenciar.

Notícia

El passat dissabte 17 de setembre, la plaça de la Vila de Barberà del Vallès va acollir la 1a Fira de la Mobilitat i l'Energia, una iniciativa amb la finalitat d'oferir a la ciutadania una visió global de les diferents solucions de mobilitat que existeixen al mercat i que empreses barberenques ja estan implementant. 

Acte
17/09/2022 - 00:00
Barberà del Vallès

Butlletí