El Departament de TES publica una Guia d'alternatives dels nous contaminants orgànics persistents

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
21/11/2011
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat a la fira Expoquímia la nova Guia d'alternatives dels nous contaminants orgànics persistents (COP) incorporats al Conveni d'Estocolm. Aquesta Guia vol servir d'orientació a les petites i mitjanes empreses catalanes perquè puguin identificar els compostos que fan servir en els seus processos productius i coneguin la nova normativa que regula el seu ús.

Els anomenats compostos orgànics persistents (COP) són un grup de compostos químics que durant anys s'han emprat com a insecticides, herbicides i en diversos processos de producció. Posteriorment, diversos estudis científics els van atribuir propietats tòxiques, tant pels ecosistemes com per a la salut humana.  A més de generar efectes adversos, els COP son persistents, és a dir, romanen al medi ambient i en els éssers vius durant llargs períodes de temps; es dissolen en el greix dels organismes vius, acumulant-se a la cadena alimetària, i s'evaporen a baixa temperatura, fet que contribueix a la seva dispersió en el medi.  

És per això que diversos països van signar el 2004 el Conveni d'Estocolm del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, un instrument jurídicament vinculant que té l'objectiu d'eliminar o, quan no sigui possible, de reduir la producció dels COP. Aquest Conveni, i el seu Reglament posterior, va incloure un llistat de 12 compostos químics, que ja tenien una regulació pròpia a l'Estat espanyol. No obstant això, anys després es van incorporar nou compostos més a llistat, fet que va comportar la modificació del Conveni i del Reglament. Alguns d'aquests nous compostos inclosos no tenien cap regulació a Espanya o només comptaven amb una parcial. 

Per aquest motiu, alguns d'aquestes COP de nova incorporació al Conveni es podrien estar emprant en diverses activitats i, a més, no es coneixen alternatives viables al seu ús. De fet, la mateixa normativa preveu aquest supòsit i estableix algunes exempcions, amb limitacions temporals, per poder seguir emprant algun d'aquests compostos en alguna aplicació molt concreta.  

En el cas de Catalunya, el 94% del teixit econòmic es composa de petites empreses de menys de deu treballadors per a les quals, en ocasions, resulta complicat conèixer la composició de totes les substàncies que empren en els seus processos i mantenir-se al corrent del desplegament normatiu.

La Guia elaborada pel Departament del TES té la voluntat d'ajudar a les petites i mitjanes empreses a identificar possibles situacions irregulars, tot proposant alternatives als COP disponibles al mercat.

La Guia ja està disponible per a la seva consulta.  

Relacionats

Article

La quinzena Civicus ART SOCIAL I RESPONSABLE va estar organitzada per VicJove, Medi Ambient, Participació, Cooperació de l’Ajuntament de Vic, ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i la Creu Roja.​

Acte
05/05/2020 - 18:00
Acte
29/02/2020 - 12:00
Parc de Can Buixeres

Butlletí