El creixement de l’energia eòlica continua trencant rècords, tot i la recessió

Font:Worldwatch Institute
07/05/2010

La capacitat d'energia eòlica mundial va augmentar en 38.343 MW fins un total de 158.505 MW durant 2009. Això significa que, la capacitat eòlica en instal·lacions acumulatives va créixer més del 31%, la taxa més alta en els últims vuit anys. Així doncs, el creixement de l'energia eòlica continua trencant rècords, tot i la recessió econòmica generalitzada, així ha estat destacat pel Worldwatch Institute en un dels seus informes de tendències de sostenibilitat Vital Signs.

El principal impulsor d'aquest creixement és sens dubte el mercat asiàtic, que amb 15.442 MW va augmentar en un 64% la seva capacitat eòlica respecte al 2008. De fet, la Xina, que continua amb una forta aposta política per les renovables, va superar els Estats Units convertint-se en el primer mercat mundial d'aerogeneradors, amb la instal·lació de 13.803 MW el 2009 fins a arribar a un total de 25.805 MW. Tot i això,  més d'un quarta part de la seva capacitat eòlica no està connectada a la xarxa.

A escala global, un altre país a destacar és l'Índia, que amb la instal·lació de 2.459 MW l'any passat, ha consolidat la seva posició com a cinquè productor mundial d'energia eòlica. De fet, tant l'Índia com la Xina disposen de fortes industries domèstiques de fabricació de turbines amb grans quotes de mercat a Àsia: 4 dels 10 fabricants de turbines eòliques per quota de mercat el 2009 eren xinesos o indis, servint junts a un 29% del mercat mundial.

Cal destacar que a tot el món l'energia eòlica va contribuir amb un 2% al consum d'electricitat mundial en el 2009.

Etiquetes: 

Relacionats

Acte

Butlletí