EL CREDA elabora un estudi sobre l'impacte dels biocombustibles en el preu dels aliments

El treball és una contribució important als debats actuals sobre biocombustibles

Redacció

27/08/2010

L'expansió de la indústria de l'etanol a EUA pot causar descontrol en la inflació en el preu dels aliments. Aquesta és la primera conclusió de l'estudi "Transmissió de preus entre els mercats energètics i d'aliments: l'efecte dels biocombustibles" que està realitzant un grup d'investigadors del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA). L'estudi pretén quantificar la relació entre els preus del cru, dels biocombustibles i dels aliments tant als Estats Units com a Brasil (els principals productors mundials de biocombustibles) i a Espanya. A més a més, aquest projecte pretén estudiar les preferències socials per als biocombustibles i determinar les seves implicacions socioeconòmiques.

Durant el primer any d'execució del projecte, la feina realitzada s'ha centrat fonamentalment en el mercat de l'etanol als Estats Untis, el primer productor a nivell mundial d'aquest tipus d'alcohol d'alt octanatge elaborat amb blat. Tot i que l'etanol representi a l'actualitat el biocombustible líquid més produït en tot el món, pràcticament no existeixen estudis empírics que quantifiquin la relació entre els preus de l'etanol i del blat.

Així doncs, l'estudi del CREDA ha revelat que la variació dels preus del blat, de l'etanol, del cru i de la gasolina al llarg de les dues últimes dècades ha seguit patrons comuns. La primera fase d'estudi ha evidenciat, de fet, que un increment dels preus de l'energia genera un augment dels preus del blat. Això suggereix que l'expansió de la indústria de l'etanol als Estats Units té impactes positius sobre les comunitats rurals, encara que també pot causar un descontrol de la inflació en el preu dels aliments.

En aquest sentit, les segones generacions de biocombustibles com les algues, els residus forestals i agrícoles o qualsevol tipus de residu (que suposin menor competència amb la producció d'aliments) representen una alternativa econòmica atractiva als combustibles fòssils.

Els investigadors del CREDA també han detectat que un increment del preu de l'etanol podria provocar un encariment del preu de la gasolina. D'aquesta manera, les refineries de petroli traslladen la inflació originada a un mercat energètic relativament petit (el de l'etanol) al mercat de la gasolina. En la situació contrària, la pujada del preu de la gasolina provoca reduccions en el preu de mercat de l'etanol. És per aquesta raó que els experts destaquen el potencial econòmic d'aquest carburant.

La segona fase de l'estudi preveu analitzar la situació de la producció de l'etanol en el mercat brasiler, seguint una metodologia que permeti analitzar tant les relacions dels preus com la seva volatilitat.

La feina realitzada representa una contribució important als debats actuals sobre els impactes dels biocombustibles en els preus dels aliments. Els resultats obtinguts per el CREDA resulten molt rellevants, tant per al disseny de noves polítiques com per als agents econòmics relacionats amb el mercat de l'etanol.

Relacionats

Butlletí