El CREAF proposa noves formes de governança per millorar la gestió dels boscos amb potencial aprofitament fuster

24/02/2016 - 18:01

En el marc del projecte europeu SIMWOOD, el CREAF ha posat en marxa dos projectes pilot als boscos catalans per promoure una gestió forestal que tingui en compte els diferents criteris (productius, de prevenció d’incendis, o de conservació dels seus valors naturals i serveis ecosistèmics) dels diferents actors de la cadena forestal.

Per fer-ho el CREAF proposa explorar noves formes de governança que millorin les  relacions entre els tots els implicats, incloent a la societat en general, i que facilitin  la presa de decisions.

Es poden conservar els valors naturals dels boscos singulars a la vegada que se n’extreu fusta?
Els boscos catalogats com a singulars presenten uns valors naturals molt superiors a la resta de boscos del país. A Catalunya, segons l’Inventari elaborat pel CREAF, representen un percentatge petit sobre el total de superfície boscosa i de moment no estan protegits per cap figura legal específica, per bé que una bona part resten inclosos en algun règim de protecció previst pels Espais Naturals Protegits (inclosa Xarxa Natura 2000). Bona part d’aquests Boscos Singulars, tant públics com privats, tenen Instruments d’Ordenació Forestal on es preveu la possibilitat d'aprofitar la fusta amb un rendiment econòmic associat. El dret de la propietat en aquests boscos socialment emblemàtics està entrant en conflicte amb els interessos d’altres col·lectius que consideren que l’aprofitament fuster posa en risc el seu alt valor natural. "Amb aquest cas d’estudi volem establir un protocol general que asseguri l’entesa entre els diferents actors implicats per trobar solucions tècniques socials i polítiques que compatibilitzin la mobilització de fusta i alhora preservar els seus valors singulars", explica Jordi Vayreda, investigador del CREAF que coordina els pilots del SIMWOOD.

Per elaborar les bases d’aquest protocol s’han escollit tres casos d’estudi de tres boscos on s’han previst aprofitaments i que estan inclosos en aquest Inventari: una roureda a Maçanet de la Selva, una castanyeda amb presència de faig al Parc Natural del Montseny i una avetosa del Parc Natural del Cadi-Moixeró. Al llarg del 2015 s’han fet diverses sortides als boscos amb un grup representatiu d’actors amb diferents punts de vista sobre la problemàtica.

"Boscos del Vallès", un projecte per millorar la gestió forestal promovent el consum local de biomassa
El segon cas d’estudi s’està duent a terme als boscos del Vallès Occidental,en un context de bosc mediterrani poc productiu i molt vulnerable als incendis forestals i on darrerament hi hagut molt poca gestió forestal. En aquest entorn,SIMWOOD vol millorar la planificació forestal i promoure la gestió activa dels boscos vallesans, actuant preferentment a les zones amb un major risc d’incendis i implicant a tots els actors de la cadena forestal. Per fer-ho, enfortirà el lligam entre els propietaris forestals, actualment molt desvinculats del bosc, els rematants, els subministradors d’estella, els instal·ladors de calderes i les empreses de serveis energètics.

Una de les prioritats serà enfortir el circuit de compravenda i consum de biomassa forestal local per a ús tèrmic, un fet que beneficiarà l'economia comarcal. "L'ús de la biomassa forestal a Catalunya està en creixement i sens dubte pot contribuir a una gestió forestal més activa. Tot i així, queda força camí a recórrer per estructurar tota la cadena forestal", comenta Xavier Carbonell, expert del CREAF en governança ambiental que treballa pel projecte SIMWOOD.

La iniciativa està alineada amb l'Estratègia per promoure l'aprofitament Energètic de la Biomassa Forestal i Agrícola de la Generalitat en un entorn metropolità que ha estat inclòs parcialment en les Zona de Protecció Especial del darrer Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire (del Departament de Territori i Sostenibilitat). Per això dins del mateix projecte es buscaran solucions per què es pugui consumir biomassa sense interferir en la qualitat de l'aire d'aquestes àrees.

Per implementar el projecte pilot el CREAF i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) han signat ja un conveni de col·laboració fins el 2017. En el marc d’aquest conveni, durant aquest any 2015 s’han realitzat diverses trobades amb els diferents actors de la cadena forestal. Per una banda s’han analitzat les barreres amb les que es topa la mobilització de la fusta a Catalunya. D'altra banda s’està promovent la creació d’un centre logístic de producció i subministrament d’estella forestal,que subministrarà aquest combustible a dues calderes promogudes pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. El consum previst d'estella és de 3.000 tones per any.

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia
Font foto: Betevé

Font foto: Betevé

El departament de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i el Zoo de Barcelona acorden ampliar al calàpet el programa de reintroducció d'espècies iniciat amb els ferrerets i s'estudiarà la viabilitat de projectes de reintroducció de l'espinós i la sargantana pitiüsa.

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Acte

Butlletí