El cost ambiental del model productiu català arriba als 7.900 milions d'euros anuals

El departament de Medi Ambient presenta l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
Redacció
01/03/2010 - 00:00

Desenvolupament sostenible és "aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats". D'aquesta manera definia, l'any 1987,  l'Informe Brundtland un concepte que, de tant usat, ha acabat servint per quasi tot. Ara, immersos de ple en una crisi econòmica, la necessitat de redreçar el camí cap a escenaris de més gran sostenibilitat ambiental, social -i també, econòmica- sembla més imperativa que mai. La crisi ens planteja a tots un repte, però també una oportunitat de canvi que no es pot desaprofitar.

En aquest context, el departament de Medi Ambient de la Generalitat va presentar dijous una proposta d'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, una "estratègia de país, impulsada amb visió transversal" que, segons va explicar el conseller Francesc Baltasar, "pretén esdevenir el full de ruta cap a una economia ecoeficient, basada en la minimització del consum de recursos i dels impactes sobre el medi".

El llenguatge dels números
Al igual que l'informe Stern va aconseguir quantificar econòmicament l'impacte del canvi climàtic, captant així l'atenció d'aquells que només entenen el llenguatge dels números, l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya presenta com a principal novetat un càlcul d'externalitats del model productiu català, és a dir, el cost ambiental que estem pagant per l'actual model socioeconòmic. I els números són clars: amb dades del 2008, les externalitats negatives del model productiu català arriben als 7.900 milions d'euros, un 4% del PIB català.

Segons va voler remarcar el Director General de Polítiques Ambientals, Frederic Ximeno, aquest tan sols és "un càlcul conservador, una primera aproximació", però prou significativa per entendre la necessitat d'integrar la sostenibilitat també en l'economia. Si no fem res, si seguim com fins ara, les externalitats augmentaran al 2026 fins els 11.7000 milions d'euros. Per contra, assolint els objectius que marca l'Estratègia, les externalitats es veurien reduïdes a 6.300 milions d'euros (un 2,3% del PIB estimat al 2026).

90 objectius en 7 eixos
A través d'un intens procés de participació articulat a través del portal www.2026.cat, s'han establert 7 eixos estratègics per a un nou model sostenible de país: territori, energia i clima, mobilitat, ecoeficiència, consum responsable, equitat, i governança. Dins aquests eixos s'han establert fins a 90 objectius, 42 dels quals quantificats. Segons Ximeno, la quantificació dels objectius és un dels altres elements destacats de l'Estratègia, ja que ajudarà a guiar l'acció del Govern i avaluar el seu grau de compliment.

Alguns exemples d'aquests objectius són:

- Assolir un pes de la rehabilitació i el manteniment d'edificis del 47% respecte del total de l'edificació (13% més que l'any 2002).

- Reduir un 20% la taxa actual de generació de residus comercials i un 23% la generació de residus domèstics actuals (1,26 kg/hab. per dia el 2008).

- Assolir un 12% de superfície agrícola de conreus ecològics (4% el 2008).

- Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle dels sectors difusos un 25,5% respecte del 2005.

- Multiplicar entre cinc i vuit la significació actual de les renovables (3,6% el 2007) i per gairebé sis el consum d'energia procedent de la biomassa.

- Assolir una penetració entre un 25 i un 30% de vehicles elèctrics.

El procés participatiu iniciat per a desenvolupar l'Estratègia encara no ha finalitzat, i fins el proper 25 de març encara es recolliran opinions i aportacions sobre aquest document a través del portal www.2026.cat. A partir de llavors el document sí quedarà tancat i llest per a la seva aprovació per part del Govern a finals d'abril.

Més informació: Consulteu la Proposta d'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (PDF)

També a Sostenible.cat... "Sense la participació dels ajuntaments serà impossible tirar endavant l'Estratègia", entrevista a Frederic Ximeno

Relacionats

Butlletí