El Consell Comarcal inicia un estudi sobre la mobilitat elèctrica a la comarca que s’inclourà al Pla per la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental

Font: CCVO

22/09/2020 - 11:46

Aquest estudi s’elabora amb el suport de la Diputació de Barcelona i serà incorporat com una mesura més del Pla de Qualitat de l’Aire, que s’està elaborant actualment. L’estudi  té com objectiu la definició diferents propostes d’actuació per tal d’impulsar la mobilitat elèctrica a la comarca. Cada mesura que es definirà tindrà el seu àmbit d’actuació, la implementació del conjunt de les mesures suma facilitats a la utilització del vehicle elèctric.

L’estudi analitzarà diferents eixos: vehicle elèctric, infraestructura de recàrrega, promoció econòmica, eines d’incentivació i difusió i altres projectes associats.  Aquest estudi podrà ser una guia per a tots els municipis de la comarca que vulguin impulsar actuacions en matèria de mobilitat elèctrica, propiciant una actuació conjunta en aquesta matèria, ja que definirà estratègies d’actuació.

El conseller de Territori, Carles Rodríguez apunta que “amb la pandèmia  de la Covid-19 hem vist com es produïen canvis també en la mobilitat. La reducció de la mobilitat durant el període de confinament ha suposat un impacte positiu en la millora de la qualitat de l’aire. La caiguda dràstica de la mobilitat durant la primera fase del confinament va portar a una reducció generalitzada del trànsit, principal font d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Els nivells diaris de diòxid de nitrogen al Vallès Occidental es van reduir de mitjana a més de la meitat, en un 57%, entre el 14 de març i el 26 d’abril. Ara que disposem de dades és el moment d’emprendre accions decidides”.

Aposta comarcal per la reducció d’emissions

Des de fa anys, el Consell Comarcal reafirma la seva voluntat de treball envers el medi ambient i la protecció del clima. El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental del 16 de setembre de 2019 va declarar formalment l'emergència climàtica i va encarregar l’elaboració del Pla de la Qualitat de l’aire comarcal.

Per la seva banda, el Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental aprovat el mes de juny aposta pel canvi de model de mobilitat i infraestructures, possibilitant una reducció significativa de la contaminació atmosfèrica associada al transport de persones i mercaderies i incidint en la reducció de malalties especialment les respiratòries.

També preveu la coordinació de les mesures per a la reducció d’emissions en tots els sectors i vetllant per la coherència i sinergies de les iniciatives municipals i del sector privat, accelerant el Pla Supramunicipal per la Qualitat de l’aire comarcal. En aquests moments, els  ajuntaments i persones col·laboradores estan revisant un primer document del Pla i fent aportacions al mateix. Es preveu que el Pla comarcal estigui enllestit a finals d’any i se’n puguin concretar i iniciar les accions a principis de 2021.

En paral·lel el Consell treballa per la posada en marxa, abans d’acabar l’any, d’un punt doble de càrrega elèctric a l’aparcament de la seva seu.

Per una mobilitat sense emissions

Enguany el lema de la Setmana Europea de la Mobilitat és “Per una mobilitat sense emissions”. Els objectius principals de la Setmana són els següents:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

 

Relacionats

Notícia

La comanda que s'acaba d'adjudicar, per valor de 6,4 milions d'euros, és una aposta estratègica de TMB per la que pot ser la principal energia neta del futur

Entrevista

Manel Ferri és expert en mobilitat i president en funcions de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. És, sens dubte, una de les veus amb més criteri de l'Estat per analitzar els reptes i actuacions a favor de la transició cap a una mobilitat sostenible. Amb ell, analitzem avui quina aprenentatges ha portat la COVID-19 en referència a la mobilitat urbana, però també les mesures concretes que s'estan duent a terme al territori, i el full de ruta que s'hauria de posar en marxa per arribar a una mobilitat deslligada dels combustibles fòssils i enfocada a la salut i el benestar de les persones.

Entrevista

Pere Torras és Director General de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a l'Àrea de Barcelona. Analitzem amb ell el recentment aprovat Pla Director de Mobilitat 2020-2025 del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona.

Butlletí