El Consell Comarcal implantarà la Taxa Justa de recollida d’escombraries als municipis de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous

29/06/2022 - 18:35

Aquest nou model de taxa té en compte els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i comerç, deixant enrere la taxa única per tothom

El Consell Comarcal de l’Anoia, conjuntament amb els ajuntaments de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous, implantarà la denominada Taxa Justa en la recollida d’escombraries d’aquests municipis. Aquest nou model consisteix en l’adopció d’una taxa que té en compte els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i comerç, deixant enrere la taxa única per tothom, que no valora el comportament de cada individu en la gestió de les seves deixalles.

De moment s’està realitzant l’estudi tècnic relatiu a l’adopció de la nova taxa en 9 municipis que ja tenen recollida Porta a Porta —Carme, Capellades, Castellolí, Jorba, El Bruc, Els Prats de Rei, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt i Sant Martí de Tous— i, en aquesta primera fase, s’implantarà en els quatre municipis esmentats.

Aquesta taxa està conformada per una part general fixa, destinada a cobrir els costos genèrics de l’estructura i logística del propi servei, i una part variable en funció de la generació de deixalles de cada llar o comerç, incloent uns lliuraments anuals preestablerts de resta, envasos, i orgànica. El nou sistema començarà a comptabilitzar fiscalment a partir de l’1 de gener de 2023, tot i que el rebut no arribarà a les llars fins al 2024. Abans, durant aquests mesos i fins al desembre de 2022, s’estableix un període d’assaig per ajustar les dades de les aportacions i dels usuaris i harmonitzar el sistema amb el municipi.

El vicepresident 2n del Consell Comarcal, Santi Broch, assegura que “amb la Taxa Justa s’aplica el principi «Qui contamina, paga» aplicat a la taxa de residus o, dit d’una altra manera, «Qui s’esforça a reduir, reutilitzar i reciclar, paga menys»”. Això vol dir, segons Broch, que “la quota que paga cada llar o comerç es defineix en funció de la quantitat i tipus de residus que genera individualment i, d’aquesta manera, reduïm la generació de residus i recompensem aquells ciutadans i comerços amb major responsabilitat ambiental”. Actualment ja s’han iniciat diferents reunions informatives obertes a la ciutadania dels municipis que se’n beneficiaran.

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través del departament de Medi Ambient, gestiona la recollida de residus de 26 municipis de l’Anoia. En 22 d’aquests opera amb el model “Anoiaverda”, basat en el sistema combinat de Porta a Porta i àrees tancades de contenidors amb identificació d’accés i, en els 4 restants, amb el model de recollida de les fraccions de selectiva —vidre, envasos i cartró— mitjançant contenidors de vorera. L’ens comarcal també gestiona la Planta de Compostatge de Jorba.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Quan els comerços no segueixen el sistema de recollida de residus que els pertoca, acaben desbordant els contenidors de recollida domèstica. S’ha iniciat el procediment per sancionar, amb multes de 300 euros, els establiments comercials que gestionen incorrectament els residus que generen, tot i haver-ne estat informats prèviament.

Article

Des del consistori es fa una crida al civisme per tal que s’evitin conductes que embrutin la via pública i per a què, entre tots i totes, es contribueixi a mantenir neta la ciutat.

Article

La nova organització d'aquesta instal·lació permet tractar 9.000 tones més d'envasos provinents del contenidor groc cada any La millora de la planta s'ha dut a terme davant de l'increment de la recollida selectiva realitzada pels ciutadans

Butlletí