El Consell Comarcal identifica diferents propostes per millorar les bonificacions locals verdes dirigides al teixit empresarial

04/03/2021 - 11:02

Es presenta l’informe Fiscalitat verda local i activitat econòmica, impulsat pel Consell Comarcal en el marc del Pacte per a la Reindustrialització i el Pla de Reactivació Socioeconòmica del Vallès Occidental. L’informe conclou que cal millorar en la difusió, coneixement i procés de sol·licitud i atorgament de les bonificacions, per tal que l’incentiu de les empreses sigui major que els costos administratius o burocràtics de gestionar-les. La millora i impuls de la fiscalitat verda és també una línia de treball del Pla de Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental.

Una de les possibles propostes exposades és avançar cap a una major harmonització i coordinació de la fiscalitat local i bonificacions entre ajuntaments de la comarca. Mantenint les especificitats locals però creant un marc comú conjunt, facilitant així la tasca de moltes consultories i sectors professionals que ajuden a les empreses en l’àmbit tributari.

L’informe també considera que les bonificacions no poden ser mesures aïllades sinó que el seu objectiu s’ha d’acompanyar d’una pla general d’actuació de l’objecte que es vol aconseguir. També es proposa la possibilitat d’atorgar altres mesures complementàries per despertar l’interès de les empreses, com descomptes pels seus treballadors en serveis municipals. O ampliar els anys de durada de la bonificació, augmentat així la dotació rebuda ja que, sovint, l’import anual bonificat no és molt  significatiu.

La presentació de l’informe, que s’ha fet en format virtual, ha comptat amb la participació d’una trentena d’assistents, entre regidories i professionals tècnics de medi ambient, territori, promoció econòmica i hisenda, així com representants d’altres administracions i professionals del sector privat. En la seva obertura, el conseller comarcal de Desenvolupament Econòmic Local i alcalde de Barberà del Vallès,  Xavier Garcés, s’ha mostrat convençut que “malgrat les limitacions legals i pressupostàries, hi ha marge per millorar l’entorn local de suport a l’activitat empresarial a través de la seva tributació i bonificacions, més si es treballa de forma conjunta entre els ajuntaments i amb la participació dels agents socials i econòmics. Així que tenim molt camí per recórrer”.

Ha fet el tancament de la sessió,  la regidora d’Economia i Hisenda de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera, com a ajuntament que lidera la mesura de Fiscalitat local i simplificació administrativa del Pla Comarcal. Ha destacat que “malgrat la conjuntura actual és important  innovar i avaluar l’activitat fiscal que fem els ajuntaments perquè sigui més justa, social i sostenible. I fer-ho en cooperació entre municipis i la participació del teixit empresarial, sector que fa una aportació molt important als pressupostos locals”.

Podeu consultaren els documents adjunts l’informe complet “Fiscalitat verda local i activitat econòmica al Vallès Occidental. Situació i impacte de les principals bonificacions”, així com la presentació de la sessió.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Opinió

Avui, segons les dades de la Generalitat hi ha 50 instal·lacions d’autoconsum compartit (de les més de 10.000 que hi ha en total), i la majoria no han pogut veure encara reflectits els seus estalvis en una factura.

Article

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Notícia

Enguany s’implanta un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa, vinculat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i d’acord amb les recomanacions d’organismes com l’OCDE i la Comissió Europea.

Butlletí