El Consell Assessor de Medi ambient del Ministeri canvia per a integrar les entitats civils

30/12/2004 - 00:00
El Consell de Ministres del govern espanyol va aprovar fa uns dies un Reial decret pel qual es regulen l'estructura i funcions del Consell Assessor de Medi ambient. La nova estructura organitzativa d'aquest ens permetrà la integració oficial en aquest òrgan consultiu dels representants de les organitzacions ecologistes, sindicals i empresarials, que ja estaven participant en les reunions convocades pel ministeri de Medi ambient des de l'inici d'aquesta legislatura. El nou Consell Assessor està presidit per la ministra de Medi ambient i en ell s'integren 15 membres: un representant de cadascuna dels organitzacions no governamentals l'objecte de les quals és la defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible (WWF/ADENA, SEU/BirdLife, Greenpeace, Ecologistes en Acció i Amics de la Terra); un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives d'àmbit estatal (CCOO i UGT); dos representants de les organitzacions empresarials més representatives d'àmbit estatal; dos representants de les organitzacions de consumidors i usuaris; tres representants de l'organitzacions professionals agràries (UPA i COAG) i un representant de la Federació Nacional de Cofradies de Pescadors. Podran participar en els debats del consell, amb veu però sense vot, els directius del Ministeri que siguin convocats per la presidenta en funció dels assumptes a tractar i un representant de l'associació d'entitats locals d'àmbit estatal amb major implantació. Així mateix, podran assistir a les reunions, o els grups de treball, els tècnics o experts de les qüestions que s'estiguin debatent. Es tracta d'un òrgan col·legiat que té per objecte la participació i el seguiment de les polítiques ambientals orientades al desenvolupament sostenible. Es reunirà almenys una vegada al semestre i el seu funcionament estarà regulat per un reglament de règim interior que deuen aprovar els seus membres. Entre les seves funcions destaquen: l'emissió d'informes sobre els avantprojectes de llei i projectes de Reial decret d'incidència ambiental, assessorar els plans i programes ambientals, emetre informes i efectuar propostes i impulsar mesures de coordinació entre la iniciativa pública i privada.

Relacionats

Butlletí