Ecoviat.com centralitzarà les sol·licituds de descomptes als peatges per als vehicles més nets

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
09/01/2012
La Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament el portal www.ecoviat.com, que gestionarà totes les sol·licituds de bonificacions als peatges per a vehicles de baixa emissió. Els usuaris podran consultar les condicions per gaudir dels descomptes, donar-se d'alta al sistema i aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits.
La Generalitat de Catalunya ha impulsat, dins del marc d'acords amb les concessionàries de peatge, un nou sistema de peatges que té com objectiu homogeneïtzar els descomptes a les autopistes de la seva titularitat, i definir bonificacions orientades a fomentar la mobilitat sostenible, potenciar l'estalvi energètic, minimitzar la contaminació i millorar la fluïdesa de la xarxa viària reduint la congestió dels accessos a la ciutat.

Aquest nou sistema inclou entre altres descomptes per a usuaris habituals, bonificacions del 40% per a vehicles amb tres o més ocupants, i del 30% per als vehicles amb baixes emissions de CO2.

Portal EcoviaT
Per tal de consultar els requeriments tècnics i gestionar les sol·licituds per a beneficiar-se dels descomptes per baixa emissió, ha entrat en funcionament el portal www.ecoviat.com

Tabasa ha dissenyat aquesta plataforma, que persegueix la interoperatibilitat entre totes les concessionàries i facilita als clients de peatge l'accés als descomptes per baixa emissió.

En aquest portal, cal registrar el vehicle tot complimentant un formulari on es demanen dades de l'usuari, del vehicle i el número de ViaT, i aportar la documentació requerida per tal d'acreditar el compliment de condicions.

Els requisits per tal de beneficiar-se del descompte són els següents:

- Tipus de vehicle: turisme

- Vehicles matriculats a qualsevol país membre de la Unió Europea.

- Pagament amb VIAT

- Aplicable als trajectes realitzats de dilluns a divendres no festius .

- Requeriments tècnics segons tipus de combustible:

- Vehicles elèctrics, GLP, gas natural, hidrogen: tots.

- Vehicles de gasoil i biodièsel : emissió de CO2 inferior a 108 gr/km.

- Vehicles de benzina, bioetanol i resta de combustibles: emissió de CO2

inferior a 120 gr/km.

Les vies on s'aplicarà són: C-16 Sant Cugat del Vallès-Terrasa-Manresa; C-32 Castelldefels -Sitges-el    Vendrell;C-32Montgat-Mataró-Palafolls (fins a la GI-600); C-32 (accés Alella); C-33 (accés Mollet del Vallès i barrera de la Llagosta; i Túnels de Vallvidrera.

Noves bonificacions als Túnels de Vallvidrera

Cal destacar que Tabasa ja va començar a aplicar el descompte per alta ocupació VAO3+ al mes de juliol de 2010, amb un 4,3% d'utilització del total de trànsits de turismes que passen pels túnels de Vallvidrera.

A partir de gener de 2012 Tabasa incrementarà el % de descompte per alta ocupació, passant del 20% al 40% per als vehicles amb tres o més ocupants que viatgin de dilluns a divendres no festius i paguin amb viaT. Així mateix, aplicarà també el 30% de descompte als vehicles menys contaminants i fins al 20% segons el nombre de trànsits mensuals realitzats en hora/diaVall i amb ViaT de Tabasa. Aquests descomptes seran acumulables i poden arribar fins un 90% de descompte als Túnels de Vallvidrera.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon ecovia.jpg93.76 KB

Relacionats

Butlletí