Com més nivell socioeconòmic, més exposició a certs contaminants, segons un estudi d'ISGlobal

Font: ISGlobal

16/05/2019 - 17:39
Font: Pixabay

Font: Pixabay

Una posició socioeconòmica més alta s'associa amb una major exposició a diversos contaminants químics –com diverses substàncies perfluoroalquilades (PFAS), mercuri i arsènic– durant l'embaràs i la infància. Així ho conclou un nou estudi europeu de l'Institut de Salut Global de Barcelona que ha descrit la relació entre la posició socioeconòmica de 1.300 dones embarassades i els seus fills i filles de 6 a 12 anys i l'exposició a 41 contaminants químics ambientals.

Fins ara, diversos estudis han mostrat que hi ha una relació entre la posició socioeconòmica –ingressos econòmics, estatus social, ocupació i educació– i el nivell d'exposició a diversos riscos ambientals, però els resultats són variables: alguns recolzen i altres contradiuen la hipòtesi tradicional que els grups desfavorits són el grup amb més risc. Per exemple, un altre estudi d'ISGlobal ja mostrava que el nivell socioeconòmic de les embarassades determina els riscos ambientals als quals s'exposen, però la naturalesa de la relació varia segons l'entorn urbà en què viuen.

La nova recerca, que forma part del Projecte HELIX, s'ha realitzat a partir de les cohorts de naixement de sis països europeus -Espanya, França, Grècia, Lituània, Noruega i el Regne Unit-. Les i els investigadors van recollir mostres d'orina i de sang de les embarassades i els seus fills i filles per trobar les concentracions mitjanes de biomarcadors dels contaminants químics. A més, les mares van omplir qüestionaris sobre el seu nivell educatiu, laboral i de riquesa familiar.

Els resultats, que s'han publicat a la revista International Journal of Hygiene and Environmental Health, indiquen que les dones embarassades amb un nivell socioeconòmic més alt tenien un risc més elevat d'exposició a diverses substàncies perfluoroalquilades (PFAS), mercuri, arsènic, varis fenols i pesticides, en comparació amb les dones amb nivells socioeconòmics més baixos. De manera similar, les nenes i nens de famílies amb una posició social més elevada tenien més risc d'exposició a compostos organoclorats, substàncies perfluoroalquilades (PFAS), mercuri, arsènic i bisfenol A.

Per contra, en els nivells socioeconòmics més baixos, només es va trobar que hi havia més risc d'exposició en el cas del cadmi durant l'embaràs i en els metabòlits del plom i del ftalat en la infància.

"Les possibles explicacions de les associacions trobades s'han de cercar en les diferències en la dieta, l'hàbit de fumar i l'ús de productes de consum, com els cosmètics, entre famílies de diferents posicions socioeconòmiques", concreta Parissa Montazeri, investigadora d'ISGlobal i primera autora de la publicació. Per exemple, fumar tabac pot explicar part dels nivells elevats de cadmi observats en dones amb nivells socioeconòmics més baixos.

Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi, destaca que "molts dels contaminants químics estudiats són sospitosos de tenir un impacte negatiu en la salut infantil i adulta". Els estudis també indiquen que aquests efectes sobre la salut estan influenciats per les desigualtats socioeconòmiques. Per tant, en futurs treballs, "és important que s'analitzin els impactes en la salut dels contaminants ambientals tenint en compte el paper de la posició socioeconòmica", afegeix.

Referència

Montazeri P, Thomsen C, Casas M, de Bont J, Haug LS, Maitre L, Papadopoulou E, Sakhi AK, Slama R, Saulnier PJ, Urquiza J, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, McEachan R, Wright J, Chatzi L, Basagana X, Vrijheid M. Socioeconomic position and exposure to multiple environmental chemical contaminants in six European mother- child cohorts. Int J Hyg Envir Heal 2019; doi: 10.1016/j.ijheh.2019.04.002


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista

És sens dubte una de les veus més rellevant de la crisi actual. Fernando Valladares, Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid, ha passat en unes setmanes a ser la veu més referenciada per fer arribar a la ciutadania, encara en shock per la pandèmia de COVID-19, la importància d ‘aturar la crisi ambiental i restablir l’equilibri de la natura per mantenir la nostra salut. Valladares té un discurs clar sobre la causa primordial d’aquesta crisi sanitaria, que no és una altra que la crisi global, i, sense alarmismes, ens indica que el que cal fer per protegir-nos és “deixar que la natura faci la seva feina”.

Reportatge

L’evidència disponible indica que la infraestructura verda urbana (els parcs urbans, els arbres dels carrers, les cobertes i els murs verds, etc.) pot contribuir de manera molt modesta a compensar les emissions de carboni, a reduir l’estrès per la calor i a disminuir la contaminació atmosfèrica de la ciutat. Si volem actuar sobre aquests problemes, hem de treballar sobre les fonts de pol·lució, perquè les mesures compensatòries basades en la natura no són, ni de lluny, suficients. Les estratègies d’infraestructura verda urbana tenen un paper complementari, i no alternatiu, a les polítiques de reducció de la contaminació.

Entrevista

Fernando Camacho de Coca és doctor en física i director de l'empresa EOLAB (Earth Observation Laboratory). Vinculat al projecte europeu Copernicus i al Comitè Internacional de Satèl·lits d’Observació de la Terra, la seva veu està avalada per 20 anys monitorant diàriament l’escorça terrestre: temperatura, albedo, humitat, vegetació, incendis…

Butlletí