Cerdanyola posa en marxa el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)

La diagnosi prèvia ha determinat que s’han de realitzar 74 accions per tal de millorar les deficiències energètiques detectades
Font: Aj. Cerdanyola
20/07/2009 - 00:00
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es

Cerdanyola ha posat en marxa el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), un projecte d'abast municipal, que implica a totes les àrees de l'ajuntament, i que és conseqüència del Pacte d'alcaldes i alcaldesses al que es va adherir la ciutat fa un any.

L'adhessió al pacte suposava que en un any s'havia de tenir elaborat un pla d'acció i aconseguir, abans del 2020, una reducció del 20% d'emissions, millorar en un 20% l'eficiència energètica, i que el 20% de la contribució energètica total provingui de fonts renovables.

El projecte té quatre fases: recollida de dades, diagnosi, pla d'acció i avaluació de resultats. Cerdanyola ja disposa de les dades i de la diagnosi. Actualment s'ha iniciat un debat amb els tècnics municipals implicats per tal de definir el pla d'acció i implementar, a curt termini, les mesures correctores. Amb els resultats obtinguts la Comissió Europea supervisarà estrictament el compliment del Pacte. L'empresa consultora Minuartia ha estat l'encarregada d'elaborar el Pla i s'ha comptat amb la Diputació de Barcelona per sufragar la despesa de la seva realització.

L'elaboració del Pla ha comportat una anàlisi prèvia del consum i de les emissions globals del municipi, investigant el propi ajuntament, els equipaments, l'enllumenat i la gestió energètica; la ciutat, on s'han tractat el residus, l'aigua, el planejament, la mobilitat i les energies renovables i finalment la ciutadania, les associacions i les empreses.

Resum de les dades recollides
Pel que fa al consum total d'energia en el període 1998-2006, el consum energètic màxim es va donar al 2005 (a causa del consum industrial). Entre el 2005 i el 2006 el consum es va reduir un 4,4%. L'any 2006 el consum energètic per habitant a Cerdanyola va ser d'un 28% inferior al consum mitjà per càpita dels 68 municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Pel que fa a les emissions del sector municipal, els equipaments i l'enllumenat públic van representar al 2007, un 79% del total. No obstant això, el consum energètic a la via pública durant el període 2005-2008 ha disminuït.

D'altra banda, la generació de residus municipals és de 1,45 Kg/hab/dia l'any 2007, una xifra per sota del promig comarcal que arriba a l'1,73 i del català que és de l'1,64. En canvi, el 29,4% dels residus domèstics generats es recullen selectivament. Aquesta xifra és inferior al promig comarcal que arriba al 34,5% i al català que és del 33,7%. La fracció amb major increment al període 2004-2008 ha estat els envasos, més del 111%.

Una altra dada positiva és la del consum d'aigua potable que s'ha reduït un 15,5% en el període 2005-2008. el consum d'aigua d'ús domèstic és de 101,3 l/hab/dia, per sota del promig de municipis de l'Àrea Metropolitana que és de 113 i del promig de Catalunya que arriba a 157.

Pel que fa als desplaçaments de la població, el 43,20% es realitzen en transport privat; la resta, prop d'un 11% es fan en transport públic. La diagnosi revela l'increment constant de motorització, amb valors similars als de la província de Barcelona. També s'han incrementat substancialment el nombre d'usuaris del servei d'autobús urbà l'últim any.

74 accions
Fruit d'aquesta diagnosi s'ha elaborat el Pla que ha determinat que s'han de realitzar 74 accions en l'àmbit dels equipaments per tal de millorar les deficiències energètiques detectades.

Tant la diagnosi com l'elaboració del Pla hi ha participat tots els grups municipals, els serveis municipals i el Consell Municipal de Medi Ambient. Es poden fer aportacions fins al 31 de juliol.

Més informació: Consulta l'especial sobre el Pacte d'Alcaldes/esses a Sostenible.cat

Relacionats

Notícia

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès han presentat la nova instal·lació de recàrrega ràpida aquest matí al municipi. Tota l’energia dispensada per les electrolineres de l’AMB prové de fonts renovables.

Notícia

El 60% de les 8.300 hectàrees que fa el Parc Natural de Collserola és propietat privada i la nova associació de propietaris agroforestals Collserola Iniciatives ha presentat avui una de les fites més importants i sense precedents

Notícia

Sabadell acollirà els propers 1 i 2 de juny la primera Fira del Llibre ecoeditat, una fira organitzada per l’Institut de l’ecoedició que pretén visibilitzar aquells llibres que, tant pel contingut com pel continent, miren de respectar l’entorn.

Butlletí