Cànoves i Samalús preveu estalviar el 85,75% de la seva factura energètica amb tecnologia LED

L’ajuntament de Cànoves i Samalús preveu millorar l’eficiència energètica i lumínica de l’enllumenat públic exterior i dels equipaments municipals
Font: Secció de Suport a la Gestió Energètica Local (Diputació de Barcelona)
16/07/2012 - 00:00
L'ajuntament de Cànoves i Samalús ha contractat la renovació integral de l'enllumenat públic exterior i dels seus equipaments municipals a tecnologia LED, preveient obtenir un estalvi del 85,75% en la factura elèctrica

D’acord amb l’auditoria energètica prèvia es preveu una inversió de 631.745€, els quals s’amortitzaran en un període de 10 anys tan sols amb els estalvis energètics aconseguits. Es calcula que el municipi, amb 2.818 habitants i 903 punts de llum (i actualment amb un 41% de llumeneres amb un grau d’eficiència baix) podrà arribar a estalviar fins a 518.162,62 kWh (83,75%) i 85.205€ anuals (85,75%). Les emissions de C02 a l'atmosfera es reduiran a un ritme de més de 360 tones de CO2 anuals. Està previst que el manteniment de l'enllumenat el segueixi realitzant la brigada municipal.

L’empresa adjudicatària del contracte ha estat Agustí y Masoliver (AMSA) amb una proposta variada en tipologia de llumeneres LED de la marca Philips, i una potència mitjana instal·lada per punt de llum de 36W (actualment són 135W), oferint 10 anys de garantia total i adaptant-se de forma correcta a la realitat de l’enllumenat de la població i a les tipologies prescrites en l’auditoria energètica prèvia, que contempla les peculiaritats d’un municipi situat en una zona natural privilegiada a les faldes del Montseny.

Aquest projecte de Cànoves i Samalús és innovador en optar per la tecnologia LED i englobar tant la renovació de l’enllumenat públic exterior com interior dels equipaments municipals, i per realitzar tota l’operació sense necessitat d’endeutament per part de l’ajuntament
L’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Medi ambient de la Diputació de Barcelona han donat suport al llarg del projecte i actualment realitzen un seguiment detallat d’aquesta iniciativa pionera per tal de replicar-la en d'altres municipis.

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha aprovat el projecte per instal·lar plaques solars a les escoles. L’objectiu és que amb aquesta instal·lació també en surtin beneficiats altres edificis municipals. Les plaques es col·locaran, durant l’any que ve, a l’escola l’estelada i a la petita estelada. Es calcula que permetin un estalvi energètic de gairebé el 40% del consum total dels dos edificis.

Article

L’espai ofereix assessorament i informació sobre actuacions que promoguin l’eficiència energètica i la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Notícia

La Biblioteca i l'edifici de l'Ajuntament també en disposaran en les pròximes setmanes.

Butlletí