Campanya de control del cranc roig americà a Girona

16/06/2016 - 14:23

L'Ajuntament de Girona impulsa una nova campanya de control del cranc roig americà a les hortes de Santa Eugènia. Es tracta d'una espècie exòtica invasora que causa problemes a la xarxa de recs i en algunes parcel·les cultivades.

El control poblacional del cranc roig americà es fa en els exemplars adults i subadults mitjançant captures persistents amb tècniques diverses, com la pesca elèctrica o diferents models de trampes.

La presència de diversos crancs d’aquesta espècie exòtica invasora suposa un problema al sector de les hortes, especialment perquè afecta la xarxa de recs i, indirectament, algunes parcel·les cultivades i fins i tot alguns camins. La proliferació d’aquesta espècie (Procambarus clarkii) ha tingut també efectes negatius sobre la biodiversitat autòctona de les hortes. A més de proliferar per sobre de l’espècie de cranc autòctona (Austroptamboius itallicus), actualment en perill d’extinció, també està afectant a la població d’ambifis autòctons i, a causa de la tendència del cranc americà de remoure els sediments i perforar galeries al sòl, les aigües on habiten pateixen processos de creixement massiu d’algues.

Per aquests motius, el cranc roig americà s'ha incorporat a nombrosos llistats sobre les espècies exòtiques invasores més pernicioses, tant en àmbit local com internacional. A l'Estat espanyol aquesta espècie es troba inclosa al Catálogo de especies exóticas invasoras, establert pel Real Decreto 1628/2011, de 14 de novembre. Entre altres regulacions, aquest RD preveu que s'establiran les mesures necessàries per a la seva gestió, control i possible eradicació.

L'Ajuntament de Girona va encarregar el 2012 un estudi inicial destinat a iniciar un monitoratge de la població de cranc roig americà de les hortes de Santa Eugènia. Enguany es repetiran aquests mostrejos per a conèixer-ne l'evolució. Malgrat que la lluita contra les espècies exòtiques invasores no és competència directa de les administracions locals, l'Ajuntament de Girona ha decidit actuar-hi al sector de les Hortes de Santa Eugènia.

Durat l’any 2014 a tots els recs i basses de les hortes de Santa Eugènia es van realitzar actuacions de control fent mostrejos de seguiment encaminats a determinar aspectes poblacionals i s’inicià un programa pilot de descastament o control poblacional, mitjançat campanyes de captura intensiva. Es van capturar de més de 1.500 exemplars. Aquests estudis i captures pretenen conèixer el seu abast i nivell d'incidència, i assajar també mesures de control intensiu de l'espècie per minimitzar les afectacions que actualment provoca. Aquestes tasques les està realitzant Sorelló, una empresa especialitzada en l'estudi i gestió de fauna aquàtica continental, amb àmplia experiència en la gestió d'espècies exòtiques invasores.

El cranc roig americà és un crustaci originari d’Amèrica del Nord. A Europa hi fou introduït a principi dels anys 70 del segle XX. És present al Gironès almenys des de mitjans del anys 80. Actualment, ja es pot considerar totalment establert a Girona, amb una presència estable a les hortes de Santa Eugènia, on ocupa tots els tipus de masses d'aigua (sèquia, recs i basses).


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Entrevista

Farem tomàquets/hora, igual que fem kilowatts/hora a les cobertes de la ciutat. Amb aquesta imatge provocadora Joan Rieradevall, investigador de l’ICTA i reconegut expert en agricultura urbana, ens mostra la seva visió de la ciutat del futur, i ho fa al mig de l’hort del seu balcó.

Article

Gràcies a la programació automatitzada, es podran controlar aspectes com la intensitat o la tipologia de llum de diversos fanals del carrer Figuerola. Es tracta d’una iniciativa liderada per la UMAT, en el marc del projecte Girona Ciutat Intel·ligent.

Notícia

La Diputació de Girona ha fet públic que, de cara al pressupost del 2022, el dissenyarà per alinear-lo plenament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Butlletí