Cadascú paga per la brossa que genera

Els municipis de Miravet i de Rasquera, de la Ribera d’Ebre, implanten un nou sistema de pagament per generació en la taxa d'escombraries municipal.
Font: Agència de Residus de Catalunya
20/12/2010

Els municipis de Miravet i de Rasquera, de la comarca de la Ribera d'Ebre, implantaran, a partir de l'any 2011, un nou sistema de pagament per generació en la taxa d'escombraries municipal. Aquesta és una aposta ferma per a la prevenció i el màxim reciclatge dels residus, ja que la ciutadania que genera menys residus veu com es redueix la taxa que paga anualment. Això significa també reconèixer les bones pràctiques dels ciutadans pel que fa als residus: generar menys i reciclar més, i específicament per a les fraccions resta i envasos que generin els comerços i les llars.

Actualment tots els domicilis de Miravet i de Rasquera pagaven la taxa per a la recollida d'escombraries en un únic rebut anual. Amb l'entrada en vigor d'aquest sistema de pagament per generació l'import es dividirà en dues parts:


- Una part fixa de 40 € anuals per als domicilis dins del casc urbà, i de 30€ per als habitatges disseminats.
- Una part variable, que es paga a través de la compra de bosses especials per al rebuig i per als envasos. La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermell, valdrà 0,70 €/unitat i la bossa pels envasos, de 35 litres i de color groc, val 0,30 €/unitat. L'import de les bosses serveix per pagar el cost del reciclatge dels residus que contenen.


D'aquesta manera, s'incentiva la prevenció dels residus i la recollida selectiva, ja que la ciutadania que generi menys residus i recicli més pagarà una taxa d'escombraries més econòmica, ja que haurà d'utilitzar menys bosses per la seva recollida.

La implementació d'instruments com aquest fomenta, sens dubte, els hàbits responsables pel que fa a la gestió dels residus, perquè fa partícip la ciutadania de la repercussió econòmica que tenen els residus que generem a les llars quan s'han de gestionar. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya ha donat suport als ajuntaments de Miravet i de Rasquera mitjançant l'ordre de subvenció destinada a ens locals que realitzen projectes de prevenció de residus. Cal destacar que els municipis han tingut també el suport del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera de l'Ebre, el Priorat i la Terra Alta,.

Aquesta és una iniciativa de recent implantació a Catalunya, amb els precendents de la "Taxa Justa" impulsada per Argentona, el passat mes de febrer per comerços i ciutadania, i Canet de Mar (únicament pels comerços), ambdues poblacions del Maresme. En aquest sentit, l'Agència de Residus acaba de publicar la Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals, per afavorir que s'assoleixin els objectius de prevenció.

Municipis: 

Relacionats

Notícia

L’equip de treballadors d’aquest pla d’ocupació ha estat format per un responsable i quatre peons, que s’han encarregat del manteniment i la neteja de rutes turístiques i espais d’interès singular de la comarca. Un grup de 5 persones, que es trobava en situació d'atur, hi ha treballat durant un any

Butlletí