Barcelona vol eliminar vols curts amb alternativa per tren per l'emergència climàtica

Font: Ajuntament de Barcelona

17/01/2020 - 13:02

L'Ajuntament de Barcelona reclama al govern espanyol que elimini els vols amb destinacions a menys de mil quilòmetres de la ciutat i que tinguin alternativa per tren. També es proposa l'impuls de mesures fiscals que gravin els combustibles més contaminants. Aquestes són algunes de les mesures que ha anunciat per reduir la contaminació de l'aeroport, just un dia abans de declarar l'emergència climàtica a la ciutat.

 

La mobilitat a Barcelona és responsable del 40% dels gasos d'efecte hivernacle que genera la ciutat. I amb la zona de baixes emissions en marxa, ara, l'Ajuntament, segons ha explicat la tinenta d'alcalde d'Ecologia i Urbanisme, Janet Sanz, vol reduir la contaminació causada pel port i l'aeroport. "Port i aeroport no poden quedar al marge de la declaració d'emergència climàtica de la ciutat i del conjunt del país, de les administracions. Són dues institucions que no poden no fer res; han de fer alguna cosa per complir també amb els objectius d'emergència climàtica i de baixes emissions com estem plantejant. Per tant, no fer res no és una opció." ha explicat.

El govern municipal proposa una sèrie de mesures, que treballarà amb les administracions competents de les dues infraestructures. La demanda es farà a través de la taula d'emergència climàtica, que reuneix les autoritats del port, l'aeroport, l'Estat, la Generalitat, entre altres.

 

4 vegades més CO2

El transport marítim i l'aeri emeten 4 vegades més CO2 l'any del que genera tota la ciutat en el seu conjunt.

L'aeroport és l'emissor més gran de CO2 amb 7,6 milions de tones anuals. Pel que fa al port, l'emissió de CO2 és de 5,3 milions dde tones l'any. En comparació, la ciutat de Barcelona genera 3,4 milions tones l'any.

Eliminar vols curts i fer-los en tren

Pel que fa a l'aeroport, destaca la proposta d'eliminar els vols curts, de menys de 1.000 quilòmetres, que tinguin una alternativa en tren. I per donar exemple, l'Ajuntament es compromet que els membres del govern i el personal municipal no utilitzaran l'avió si el viatge el poden fer en tren en de menys de set hores.

Aquesta mesura s'espera que redueixi les emissions de CO2. Es calcula que només les destinacions peninsulars amb una alternativa ferroviària de menys de 7 hores suposaria un total de 6.466.283 passatgers anuals, -un 12,8% del total de l'aeroport-, que, en cas d'eliminar-se els vols, suposaria una reducció de les emissions de CO2 de 523.394 tones anuals. Un 20% menys.

Mesures fiscals

Pel que fa a l'aeroport el govern municipal proposa al govern espanyol que treballi per eliminar les exempcions sobre el querosè a la Unió Europea, tant en els vols interns com en l'espai aeri comú. En aquest sentit, el preu del transport ha de reflectir l'impacte que té sobre el medi ambient i la salut. Aquesta pràctica ja està estesa en països com el Japó o els Estats Units que compten amb impost sobre el querosè en vols interns.

I pel que fa al port, demanen un impost que penalitzi els vaixells més contaminants amb l'objectiu de promoure una indústria naviliera que aposti per combustibles nets. La fiscalitat hauria de servir per promoure embarcacions menys contaminants.

Electrificació i energies netes

Treballar amb l'aeroport de Barcelona perquè continuï amb la progressiva electrificació de flotes de terra o unitats auxiliars per minimitzar el consum de combustibles fòssils i reduir l'impacte de la contaminació local.

Marcar com a objectiu per al 2030 aconseguir que 40MWp, en el cas de l'aeroport i 42MWp al port, d'energia procedeixin de fonts renovables. En aquest sentit es proposa  a l'aeroport l'aprofitament de cobertes i creació de pèrgoles, sobretot en zones d'aparcament, per instal·lar un 440.000 metres quadrats de panels solars.

Al port també es proposa impulsar l'electrificació de vaixells i empreses, així com les infraestructures dels molls per reduir el màxim d'emissions contaminants. I l'aprofitament de les superfícies oportunes per a la generació d'energia solar.

Transports sostenibles

L'Ajuntament vol que es promogui l'ús del transport públic, amb tren i metro, per arribar a l'aeroport. Complementàriament amb l'electrificació de la flota d'autobusos i taxis, especialment l'aerobús, i fer una gestió dels aparcaments amb criteris ambientals.

El govern municipal reclama la construcció dels accessos ferroviaris al port, - que forma part de les infraestructures del corredor mediterrani-, amb l'objectiu de duplicar el transport de mercaderies per tren i reduir el trànsit de camions.

Reduir el nombre de creuers

Una altra proposta és avançar en la reducció de les terminals per disminuir el nombre de creuers que fan escala a la ciutat. Aquesta mesura vol dir aportar pel model de Barcelona com a port base. Ja hi ha molts creuers que tenen origen i destí a la ciutat, però se'n vol disminuir el nombre dels que els que hi fan escala.

Finalment, es reclama l'aeroport actualitzi l'estudi d'impacte ambiental per complir amb els acords de París i que el port incorpori la reducció d'emissions en el seu pla de futur, així com impulsar el desplegament de l'Àrea de Control d'Emissions del Mediterrani per a la protecció dels ecosistemes marins i les regions costaneres.


 

 

Relacionats

Notícia

L'actualització de l'ordenança municipal entrarà en vigor a principis del 2023 i també ampliarà fins a 24 les autoritzacions diàries anuals per als vehicles sense etiqueta ambiental

Notícia

La interculturalitat ha estat l'eix central de l'edició de 2022, que ha donat visibilitat a la ciutat inclusiva i plural amb diferents activitats

Notícia

L’Ajuntament tanca la fase de participació del Pla de Mobilitat Urbana amb la convocatòria d’una audiència pública que s'ha celebrat el 20 de setembre, S'ha presentat el document que defineix l’estratègia i el programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat a la ciutat i avançar cap a una mobilitat veritablement sostenible en l’horitzó 2035.

Butlletí