Barcelona rep un premi europeu per les seves polítiques de Contractació Pública Sostenible

10/10/2018 - 17:24

Barcelona ha estat guardonada per la xarxa europea Procura+ en la categoria “iniciativa europea de l’any”, categoria que premia les iniciatives de compra pública que destaquen en la seva visió estratègica i la promoció de la sostenibilitat i innovació. El premi es lliura per la innovació que suposa el Decret de Contractació Pública Sostenible que, permet exigir, a través dels plecs de clàusules dels concursos públics, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims per a les empreses licitadores en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.

L’Ajuntament de Barcelona porta treballant en l’ambientalització de l’administració més de 20 anys, i durant els darrers 2 anys ha aconseguit integrar les tres dimensions de la sostenibilitat – la social, l’ambiental i la dimensió econòmica – en una política única de compra pública per a tot el grup Ajuntament. Aquesta integració permet dotar-se d’una important eina de transformació socioeconòmica a la ciutat gràcies a l’impacte sobre els seus proveïdors, ja que cada any l’Ajuntament adjudica 590 milions d’euros en béns i serveis, una xifra que supera els 1.000 milions d’euros, si es considera tot el grup municipal.

El Comissionat d’Ecologia Frederic Ximeno, qui ha recollit el premi lliurat a Nijmegen, Holanda, en nom de la ciutat, ha subratllat que “la contractació pública socialment i ambientalment responsable és un instrument pet avançar cap a ciutats més justes, amb menys desigualtats, més treball digne i que fan front al repte climàtic i ambiental”. L’obligació d’incorporar, visibilitzar i avaluar criteris socials, ambientals i d’innovació als contractes públics són també un senyal per a les empreses. Aspirem a que intercanviar internacionalment en una xarxa forta, com és la Xarxa Procura +, per compartir la nostra experiència amb altres administracions compromeses”. Ximeno ha animat “a seguir treballant en l’ús estratègic de la contractació integrant la justícia social i ambiental que demana combinar exigències en les condicions laborals, els drets socials, la protecció del medi ambient, l’acció climàtica i la promoció de la innovació, per ser eficients i contribuir al benestar dels nostres ciutadans ”.

Una normativa innovadora
El Decret que impulsa les mesures de contractació pública sostenible, aprovat el passat mes d’abril, inclou guies per a la contractació municipal que introdueixen millores de les condicions laborals de les persones que executen el contracte, de justícia social, de suport a les PIMEs i d’impuls a l’economia social i cooperativa, a més d’aprofundir en la dimensió ambiental i d’innovació, entre d’altres clàusules.

El Decret de l’Alcaldia dóna seguretat jurídica i validesa legal als criteris fixats en la Guia de contractació pública social, elaborada per l’Ajuntament amb la participació dels agents econòmics i socials de la ciutat per poder exigir, a través dels plecs de clàusules dels concursos públics, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims per a les empreses licitadores en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.

Les principals novetats es troben en el camp laboral. Es fixa que la contractació municipal s’ha de fer amb ple reconeixement dels drets laborals i socials de les persones que els porten a terme i per això incentiva la contractació laboral estable i indefinida, l’establiment de salaris dignes, valorant les empreses que incorporin millores en els salaris en relació al conveni laboral de referència, la subrogació obligada de la plantilla en cas de canvi de contractista i mesures a favor de la conciliació laboral i familiar.

Així mateix es concreten la resta de mesures socials, de salut laboral, d’inclusió social, d’igualtat de gènere i de justícia social que regeixen la contractació d’obres, subministraments i serveis amb empreses i professionals per part de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal.

Aquest nou marc de contractació pública vol afavorir un nou model econòmic i de negoci a la ciutat, promovent el teixit productiu local i per això estableix criteris per fomentar la participació de les mitjanes, petites i microempreses locals, i singularment, de les empreses socials.

En aquest camp, i per protegir la petita i mitjana empresa s’estableix com a condició d’execució obligatòria el pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal. També es fixa en tots els contractes una ponderació adequada del preu per garantir la qualitat de la prestació i dels drets socials i es fixa com a condició obligatòria subcontractar una part del contracte a una empresa del sector de l’economia social.

El decret també fixa que la contractació municipal ha de fer-se amb consciència per la defensa del medi ambient i la innovació. Per això estableix les instruccions tècniques per a l’aplicació dels criteris de sostenibilitat on es fixen mesures per reduir l’impacte de l’activitat municipal a través de l’eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics i la ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

L’Ajuntament, en una iniciativa pionera, disposa de les Instruccions tècniques de contractació sostenible per tal d’introduir criteris ambientals en tots els contractes. Les instruccions abasten 13 grups de productes i serveis prioritaris, – electricitat, elements de comunicació, equips informàtics, esdeveniments, exposicions, fusta, mobiliari d’oficina, paper, productes tèxtils, projectes d’obres, serveis d’alimentació, serveis de neteja i recollida selectiva de residus d’edificis i vehicles – amb la finalitat d’establir uns estàndards ambientals mínims i valorar la qualitat ambiental de les ofertes dels licitadors en un procés de millora continua per tal d’avançar gradualment cap a l’excel•lència ambiental.

Així mateix el decret recull i precisa l’anterior decret d’alcaldia de 19 de maig del 2016 pel qual es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il•legal amb un país considerat paradís fiscal.

La contractació pública una important eina de transformació socioeconòmica
Cada any l’Ajuntament adjudica 590 milions d’euros en béns i serveis (gairebé la quarta part del pressupost), una xifra que supera els 1.000 milions d’euros, si es considera tot el grup municipal. Genera milers de llocs de treball i un alt volum de contractes que aboquen milions d’euros a l’economia de la ciutat. En total hi ha més de 25.000 contractes fets per l’Ajuntament de Barcelona.

El Govern municipal considera que la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona és una veritable eina de política econòmica de la ciutat de Barcelona, que va molt més enllà de l’adquisició de béns i serveis. Considera que aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius

El Decret complert es pot consultar aquí


 

Categories: 

Relacionats

Article

El projecte SOULFOOD recull l’experiència de productors agrícoles locals per tal de desenvolupar solucions digitals per lluitar contra el malbaratament alimentari.​

Notícia

Nadal és un moment en què hi ha un fort augment del consum, tant en la compra de regals, menjar com begudes o elements ornamentals. També es generen més residus, hi ha més desplaçaments i es poden desencadenar despeses energètiques. 

Article

L’Ajuntament de Blanes continua dinamitzant els mercats de proximitat amb una nova acció. Durant aquesta setmana ha començat a repartir 7.000 envasos reutilitzables, amb l’objectiu de reduir residus i promoure el reciclatge, mentre aposta també pel comerç local

Butlletí