Barcelona posa en marxa una campanya contra la contaminació acústica dels vehicles

Font: Ajuntament de Barcelona
13/08/2011 - 00:00
Els agents de la policia de Barcelona han incrementat aquest estiu les accions de control de soroll dels vehicles, amb especial atenció als que produeixen determinades motocicletes i ciclomotors. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha reforçat l'actuació amb una campanya de sensibilització i informació als conductors.
La Guàrdia Urbana ha incrementat les accions de control de soroll dels vehicles, dedicant una especial atenció als que produeixen determinades motocicletes i ciclomotors, per tal d'evitar la producció excessiva de sorolls i sensibilitzar i informar als ciutadans sobre aquesta problemàtica, especialment durant els mesos d'estiu. Aquesta acció contra la contaminació acústica es duu a terme en coordinació amb el Departament de control i reducció de la contaminació acústica de l'Àrea de Medi Ambient.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana patrulla equipada amb sonòmetres i actua contra les infraccions referides als vehicles a motor com són la producció de sorolls per defecte del silenciador (en cas que aquest estigui trencat, deteriorat, no sigui reglamentari o no compti amb aquest dispositiu), la producció de sorolls per acció voluntària del conductor (accelerades voluntàries, forçar marxes, etc...), infraccions de moviment que, a més, portin associades increments dels nivells de soroll (excés de velocitat, conduccions temeràries) o infraccions relacionades amb la ITV o reformes d'importància no homologades que afectin al nivell sonor del vehicle (tubs d'escapament, etc...).

Els agents de la Policia de Barcelona denuncien sistemàticament les infraccions que es detecten i en els casos en els quals procedeix, s'efectua la immobilització del vehicle.

Presentades més de 1.000 denúncies per contaminació sonora
En el que portem d'any la Guàrdia Urbana ha imposat un total de 1.123 denúncies per contaminació sonora.

Les denúncies s'han presentat contra vehicles que superaven els límits de soroll permesos, per forçar marxes o acceleracions brusques, per circular amb vehicle a motor amb un silenciador ineficaç o per fer un ús indegut dels senyals acústics.

Reforç de l'Àrea de Medi Ambient per fomentar bones pràctiques
L'actuació de la Guàrdia Urbana va acompanyada d'una campanya educativa de sensibilització i informació de l'Àrea de Medi Ambient, propera en el temps per reforçar el conjunt de l'actuació.

Aquesta acció s'inclou en el Pla per a la reducció de la contaminació Acústica 2010-2020 i té com a objectiu principal sensibilitzar els conductors sobre la problemàtica del soroll produït per algunes motocicletes i ciclomotors.

Les accions de sensibilització es realitzen amb l'actuació de quatre promotors ambientals que se situen en diferents punts de la ciutat -a tots els districtes- on es concentra una presència important de motocicletes i ciclomotors, o bé on es detecten queixes sobre el soroll generat per aquests vehicles, i a àrees a l'entorn de centres hospitalaris.

En el marc d'aquesta campanya també s'informa i sensibilitza els conductors de la importància de fer un bon manteniment i una bona conducció dels seus vehicles per reduir al màxim el soroll que emeten, s'ofereix la possibilitat de mesures voluntàries del soroll dels vehicles i se'ls informa de si estan dins els límits establerts per normativa.

Enguany, els promotors ambientals han contactat amb 501 conductors de motocicletes i ciclomotors i se'ls ha sensibilitzat de forma directa i voluntària, realitzant mesuraments sonomètrics a 421 conductors (més del 80% del total). La majoria d'ells, un 51%, tenen entre 35 i 54 anys.

Dels 421 mesuraments sonomètrics voluntaris realitzats, el 52% han complert amb els nivells sonors permesos i s'han detectat 22 motocicletes amb tub d'escapament no homologat o modificat (4% del total). Respecte a les característiques dels vehicles, aquest any s'ha observat que les més comuns són les motocicletes de 125cc (42%). La resposta dels usuaris de ciclomotors i motocicletes ha estat en general positiva, tant en la rebuda als promotors com en la col·laboració per realitzar els mesuraments.

Relacionats

Article
Una de les mesures per prevenir la contaminació acústica ha estat substituir alguns busos per models híbrids (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Una de les mesures per prevenir la contaminació acústica ha estat substituir alguns busos per models híbrids (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Coincidint amb el Dia Internacional de Conscienciació Envers el Soroll, l’Ajuntament s’ha adherit a la Setmana Sense Soroll 2021 que impulsen la Generalitat i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Article

Un interactiu per la Setmana Sense Soroll 2021.

Article

L’exposició Adéu, soroll!  mostra els diferents ambients sonors, la percepció del so, les principals característiques del so i quina és la diferència entre so i soroll, què és la contaminació acústica i quines mesures existeixen per lluitar-hi.

Butlletí