Barcelona evitaria 1.300 morts cada any si es complissin els nivells de contaminació de l’OMS

Font: Betevé i ISGlobal

01/02/2021 - 12:03

A Barcelona es podrien evitar 1.379 morts cada any degudes a la contaminació si es complissin els nivells que marca l’Organització Mundial de la Salut. I en un escenari encara millor, si la ciutat mantingués els nivells de contaminació de la ciutat europea amb l’aire més net, s’haurien evitat les morts de 4.331 barcelonins provocades tant per la contaminació per partícules fines (PM2,5) com per diòxid de nitrogen (NO2). És el resultat d’un estudi de l’ISGlobal que ha mesurat la contaminació de més de 1.000 ciutats europees.

L’estudi ha estimat per primera vegada la càrrega de mortalitat atribuïble a la contaminació de l'aire en més de 1.000 ciutats europees. Barcelona i l’àrea metropolitana ocupen el sisè lloc en mortalitat per NO2 entre les més de 1.000 analitzades. Aquesta posició s’atribueix al trànsit de vehicles privats, però també a la situació geogràfica i a altres factors, com l’ús d’energies contaminants i d’infraestrucures com ara el port.

L'estudi, publicat a The Lancet Planetary Health, inclou un rànquing de les ciutats europees amb major mortalitat atribuïble a cadascun dels dos contaminants de l'aire estudiats: partícules fines (PM2,5) i diòxid de nitrogen (NO2). Es tracta d'un projecte liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb investigadors del Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) i de la Universitat d'Utrecht.

Els resultats globals indiquen que si totes les ciutats analitzades fossin capaces de complir amb els nivells de PM2,5 i NO2 recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es podrien evitar 51.000 i 900 morts prematures cada any, respectivament. Si totes les ciutats fossin capaces d’igualar els registres de qualitat de l'aire de la ciutat menys contaminada de la llista, la mortalitat evitable seria notablement més gran: 125.000 morts prematures evitables cada any gràcies a la reducció de les concentracions de PM2,5 i 79.000, per la reducció en NO2.

Després d'estimar les morts prematures evitables en cadascuna de les ciutats, l'equip investigador va establir sengles rànquings en funció de la càrrega de mortalitat per a cadascun dels dos contaminants estudiats.

"Hem observat una gran variabilitat de resultats entre les diferents ciutats analitzades. Les pitjors dades de mortalitat associada a NO2, un gas tòxic associat fonamentalment al trànsit rodat, es troben en ciutats grans de països com Espanya, Bèlgica, Itàlia o França", explica Sasha Khomenko, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi.

"Pel que fa a PM2,5, les ciutats amb major càrrega de mortalitat es troben a la regió italiana de la Plana Padana, al sud de Polònia i a l'est de la República Txeca. Això s'explica perquè aquestes partícules fines són matèria en suspensió producte de la combustió, no només dels vehicles motoritzats, sinó també d'altres fonts, com la indústria, la calefacció domèstica o la crema de carbó i de fusta", afegeix Khomenko.

"El percentatge de la mortalitat natural que pot atribuir-se a les partícules fines arriba fins un màxim del 15% a la ciutat de Brescia. Pel que fa al diòxid de nitrogen, el percentatge màxim es troba a l'àrea metropolitana de Madrid, amb fins un 7% de la mortalitat natural", detalla Khomenko.

A la banda oposada del rànquing figuren les ciutats amb menor càrrega de mortalitat atribuïble a la contaminació atmosfèrica, posicions de privilegi que ocupen ciutats de nord d'Europa, tant en la classificació de PM2,5 com en la de NO2.


 

Municipis: 

Relacionats

Article
Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona.

Butlletí