Barcelona analitza l’impacte dels comptadors digitals en la reducció de la pobresa energètica

Font: Mon Planeta

05/09/2018 - 10:01

L’ús de comptadors digitals pot afavorir l’estalvi energètic i econòmic de les famílies en situació de vulnerabilitat. Tanmateix, per aconseguir-ho s’ha d’oferir assessorament i suport addicional. Així ho confirma un estudi coordinat a l’Estat espanyol per l’associació Ecoserveis com a part del projecte SMART-UP, finançat a través del programa H2020 de la Unió Europea. Aquesta iniciativa es va implementar a 5 països al llarg de quatre anys (2015-2018), amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de l’ús de comptadors intel·ligents d’energia domèstica en la reducció de la pobresa i la vulnerabilitat energètica, a més de fomentar bons hàbits d’ús de l’energia entre persones en situació de vulnerabilitat.

A Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) va incloure l’estudi dins del programa de lluita contra la pobresa energètica desplegat a inicis del 2016. D’aquesta manera, es va fer possible la formació de 100 persones en situació d’atur de llarga durada, que van oferir suport presencial i personalitzat a 1.820 llars de la ciutat en assessorament tarifari en les factures dels subministraments: recomanacions de canvis per a optimitzar la factura, reduir el seu import i detalls sobre els canvis i tràmits relacionats. A partir de l’assessorament sobre hàbits de consum i la monitorització energètica, s’ha observat una tendència a la reducció del consum energètic. En certs casos l’estalvi d’energia aconseguit no sembla significatiu, perquè algunes llars ja feien servir els recursos energètics per sota dels mínims necessaris per viure en condicions de confort. El 2016 la mitjana es trobava sobre els 2.424 kWh, mentre que al 2017 és de 2.147 kWh, la qual cosa denota que un nombre important de llars han reduït la seva despesa energètica. El consum anual per càpita disminueix quan el nombre de persones a la llar s’incrementa. El fet de compartir els electrodomèstics principals, com la cuina, la nevera o la rentadora, suposa un ús més eficient de l’energia i fa que el consum individual sigui menor. 

La barrera més gran per a l’optimització del consum energètic domèstic va ser la tramitació dels canvis en els contractes d’electricitat per part de les persones usuàries un cop fet l’assessorament tarifari. És més fàcil modificar els hàbits quotidians que no pas  prendre accions burocràtiques usualment esgotadores. Aquest fet és rellevant perquè, tot i que clarament la reducció de consums innecessaris té un impacte positiu, l’optimització tarifària és un aspecte igualment essencial per a reduir la despesa econòmica de les persones en situació de vulnerabilitat. A 60 de les llars participants en la prova pilot, seleccionades entre altres criteris per tenir només subministrament elèctric, es va instal·lar un monitor intel·ligent que va permetre recollir dades detallades sobre l’ús elèctric. Gràcies a la informació recollida s’ha pogut concloure que les llars monitoritzades empren menys electricitat que un habitatge estàndard a Catalunya. La hipòtesi principal és que per la seva situació de vulnerabilitat energètica utilitzen menys electricitat, sacrificant confort tèrmic a la llar.

A l’inici del projecte es va identificar un desconeixement general entre les persones participants sobre l’ús i funcionament dels comptadors digitals. En concret, el 92% no havia mirat mai o gairebé mai el comptador digital. Després de les visites dels assessors energètics, el 60% va declarar haver millorat la seva comprensió sobre el funcionament de l’electricitat i la facturació de l’energia, i 80% va implementar accions per a reduir la seva despesa energètica. “Restringir l’ús de l’energia no és el mateix que fer-ne un ús més eficient: s’ha de poder reduir la despesa sense sacrificar el consum energètic ni generar afectacions a la salut. Per això és important que les persones usuàries estiguin ben informades i sàpiguen com dur a terme les accions al seu abast per a optimitzar l’ús de l’energia a la llar”, ha explicat Aniol Esquerra, coordinador del projecte SMART-UP a l’Estat espanyol.

La UE vol reemplaçar el 80% dels mesuradors elèctrics amb aparells intel·ligents l'any 2020. El desplegament a territori espanyol s’ha completat en gran mida i les empreses distribuïdores estan obligades per llei a deixar-ho enllestit a finals d’aquest any. Això no obstant, amb els comptadors ubicats en soterranis d'edificis i inaccessibles per a molts particulars, i sense cap pantalla “amigable” o manual d’instruccions disponible, es limita molt l'oportunitat perquè els consumidors individuals accedeixin i assumeixin un canvi positiu d’hàbits energètics a partir d’aquesta informació.

 

Categories: 

Relacionats

Article

La iniciativa ha comptat amb la participació de quatre escoles públiques d’infantil i primària i tres escoles bressol municipals

Article

La iniciativa ha comptat amb la participació de quatre escoles públiques d’infantil i primària i tres escoles bressol municipals

Article

Finalitzada l’última actuació en tres túnels de la ronda de Dalt, amb la substitució de 1.370 punts de llum
La renovació d’aquest enllumenat suposa un estalvi d’1.589.915 kWh/any, que equival al consum anual de 220 habitatges


 

Butlletí