Bages: gairebé autosuficient amb la biomassa disponible

L'ús de la biomassa implica la millora de la gestió dels boscos i, per tant, la disminució dels incendis forestals
Font: ManresaInfo.cat
20/07/2012 - 00:00

L'Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages i la Federació d'ADF del Bages, amb la col·laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, han redactat un estudi que quantifica la producció de biomassa que poden generar els boscos de la comarca -que té més de 90.000 hectàrees de terrenys forestals, un 72% de la seva superfície total- i avalua la capacitat per satisfer els possibles consums d'energia tèrmica a la comarca, sempre en el marc d'una gestió forestal sostenible.

Segons els resultats, la biomassa forestal màxima disponible al Bages és de 35.777,81 tones/any, de les quals 30.633,69 tones/any podrien anar destinades a estella forestal (coníferes) i, la resta, 5.144,12 tones/any, a llenyes (alzines i roures). Amb aquesta quantitat d'estella es podrien abastar unes 150 calderes de potències elevades (500-1000 kW), per exemple, per a xarxes de calor o per a ús industrial o unes 760 calderes petites (90 KW), per a cases de pagès o agroturisme, granges, petites escoles, etc.

L'estudi també fa una aproximació al càlcul de la demanda potencial de biomassa al Bages per a usos tèrmics per sectors amb més susceptibilitat d'instal·lar sistemes tèrmics basats en l'ús de biomassa. En aquest sentit, els sectors més susceptibles són en primer lloc, les zones on no arriba el gas natural i, en segon lloc, zones rurals i granges, per les possibilitats d'espai que ofereixen en general. A més, per a una major eficiència en l'ús d'instal·lacions que utilitzen biomassa, es recomanen consums constants i elevats. Per això poden ser més interessants instal·lacions industrials o equipaments de gran demanda tèrmica (escorxador, hospital, escola, etc.)

Cal tenir en compte que a banda de la biomassa forestal primària (la que s'obté directament dels nostres boscos), hi ha altres tipus de biomassa susceptible de ser valoritzada com a font energètica, com els residus de la indústria de primera transformació de la fusta, restes de cultius llenyosos o bé cultius energètics. En l'estudi també es fa una aproximació al càlcul d'aquesta biomassa, però cal tenir en compte que part d'aquesta fusta ja té un circuit comercial establert.

Reducció dels incendis forestals
L'impuls de la biomassa com a font d'energia pot esdevenir un revulsiu per a la reconversió principalment d'empreses industrials i de serveis cap a aquest nou sector energètic i, per descomptat, per crear un major incentiu per a dur a terme una bona gestió forestal, mantenint i creant nous llocs de treball en aquest sector.

Els incendis forestals són, sens dubte, un dels principals problemes ambientals del Bages: els darrers 25 anys s'ha cremat aproximadament un 35% de la superfície total de la comarca. Les causes són diverses, però un dels factors que més afavoreix que es produeixin, que es propaguin ràpidament i que siguin difícils d'extingir és la continuïtat de biomassa acumulada als boscos. El baix preu de la fusta dificulta enormement que els propietaris forestals facin una bona gestió dels seus boscos, de manera que la fusta acumulada als arbres i al sotabosc esdevé un perfecte combustible davant un incendi forestal.

La solució passa, per tant, per actuar a l'arrel del problema i millorar la gestió dels boscos. Amb aquesta filosofia ha sorgit la iniciativa de la Federació d'ADF del Bages de crear una xarxa de producció i distribució d'estella forestal i l'acció del Consell Comarcal de promoure la utilització de biomassa com a recurs energètic renovable i de proximitat.

Relacionats

Acte
13/09/2023 - 09:00
DFactory Barcelona
Notícia

L’actuació ha tingut un cost de 65.000 mil euros, i inclou la recuperació vegetal del riu al seu pas per Igualada i Montbui

Butlletí