Badalona té una nova estació de mesura de la contaminació atmosfèrica

Font: Ajuntament de Badalona

17/05/2011
Badalona compta, des d'aquest mes de maig, amb una nova estació de control de la qualitat de l'aire situada a l'edifici d'oficines municipals El Viver de l'Ajuntament de Badalona. Aquesta estació formarà part de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat i s'ha instal·lat gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

La nova estació mesurarà partícules en suspensió de diàmetre igual o inferior a 10 micres (PM10), les quals tenen el seu origen principalment en el trànsit. S'ha escollit la seva ubicació per tractar-se d'un punt envoltat per diverses vies principals de circulació amb l'objectiu de mesurar la contaminació del trànsit i conèixer els pics de contaminació que s'assoleixen a la ciutat.

Badalona ja compta amb una estació mesuradora de partícules, instal·lada l'any 2009 al turó de Caritg, per recollir les dades de concentracions de partícules de fons urbà en situacions de poc trànsit i força ventilades.

La nova estació, conjuntament amb la situada al turó de Caritg, permetrà tenir informació sobre la situació global de Badalona al poder establir una forquilla de situacions entre els mes desfavorables, corresponents a àrees amb elevat trànsit, i les zones tranquil·les menys concorregudes.

Aquesta nova instal·lació complementa també a l'estació mesuradora de la qualitat de l'aire situada a la plaça dels Països Catalans on es mesuren els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i diòxid de sofre (SO2), però no de partícules. Amb la instal·lació d'aquests dos nous captadors de partícules, Badalona deixarà de fer servir l'estació mesuradora de Sant Adrià com a referència i podrà conèixer amb més exactitud els seus nivells de partícules, cosa que permetrà proposar mesures concretes que ajudin a assolir els objectius del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

Municipis: 

Relacionats

Article
Incorporar criteris d'igualtat de gènere a part d'estalvi i eficiència energètica

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet continua renovant i millorant l’enllumenat públic. En el segon semestre del 2020 s’han instal·lat 165 lluminàries noves de tecnologia LED. La inversió total ha estat d’uns 60.000€.

Acte
30/01/2021 - 10:30

Butlletí