Badalona disposa d'una nova estació de mesura de la contaminació atmosfèrica al Turó Caritg

La nova estació mesurarà, en dies alterns, el nivell de PM10
Font: Aj. Badalona
28/10/2009

Badalona compta amb una nova estació de control de la qualitat de l'aire situada a l'edifici de la Guàrdia Urbana al Turó Caritg. Aquesta estació forma part de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat i s'ha instal·lat gràcies a la col·laboració entre l'ajuntament de Badalona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat dins del Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona.

La nova estació mesurarà, en dies alterns, el nivell de PM10, és a dir, partícules en suspensió de diàmetre igual o inferior a 10 micres, les quals tenen el seu origen principalment en el trànsit. S'ha escollit la seva ubicació al Turó Caritg per tractar-se d'una àrea poc transitada amb l'objectiu de mesurar la contaminació de fons. 

Paral·lelament, en els propers mesos està previst instal·lar una altra estació mesuradora de PM10 en una zona d'elevat trànsit, per tal de conèixer els pics de contaminació que s'assoleixen a la ciutat.

Fins ara Badalona comptava només amb una estació mesuradora de la qualitat de l'aire situada a la plaça dels Països Catalans. En aquesta estació es mesuren els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i diòxid de sofre (SO2), però no partícules. Amb la instal·lació d'aquests dos nous captadors de partícules Badalona deixarà de fer servir l'estació mesuradora de Sant Adrià com a referència i podrà conèixer amb més exactitud els seus nivells de partícules. 

La regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Mercè Rius, ha manifestat que "això facilitarà un millor control de la qualitat de l'aire urbà de Badalona i permetrà proposar mesures més concretes per a la ciutat que permetin assolir els objectius del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire".

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona han renovat el conveni per seguir endavant amb aquest projecte que té com a objectiu millorar l’eficiència en l’ús dels recursos de les empreses per reduir costos i augmentar la competitivitat

Notícia

Badalona és una de les ciutats que se sumarà arreu del món als actes i mobilitzacions impulsades pels joves per demanar solucions “ràpides i efectives” a la crisi derivada del canvi climàtic. La jornada reivindicativa sorgeix des del moviment estudiantil “Fridays for Future”, inspirat en la jove sueca Greta Thunberg i la seva lluita contra la crisi climàtica.

Notícia
Es presenten les dades setmanalment de la prova pilot

El barri del Bon Pastor, concretament la zona compresa entre els carrers del Foc Follet, Enric Sanchis, el Barri Vermell, i Sant Adrià, al districte de Sant Andreu, és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

Butlletí