Badalona disposa d'una nova estació de mesura de la contaminació atmosfèrica al Turó Caritg

La nova estació mesurarà, en dies alterns, el nivell de PM10
Font: Aj. Badalona
28/10/2009 - 00:00

Badalona compta amb una nova estació de control de la qualitat de l'aire situada a l'edifici de la Guàrdia Urbana al Turó Caritg. Aquesta estació forma part de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat i s'ha instal·lat gràcies a la col·laboració entre l'ajuntament de Badalona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat dins del Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona.

La nova estació mesurarà, en dies alterns, el nivell de PM10, és a dir, partícules en suspensió de diàmetre igual o inferior a 10 micres, les quals tenen el seu origen principalment en el trànsit. S'ha escollit la seva ubicació al Turó Caritg per tractar-se d'una àrea poc transitada amb l'objectiu de mesurar la contaminació de fons. 

Paral·lelament, en els propers mesos està previst instal·lar una altra estació mesuradora de PM10 en una zona d'elevat trànsit, per tal de conèixer els pics de contaminació que s'assoleixen a la ciutat.

Fins ara Badalona comptava només amb una estació mesuradora de la qualitat de l'aire situada a la plaça dels Països Catalans. En aquesta estació es mesuren els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i diòxid de sofre (SO2), però no partícules. Amb la instal·lació d'aquests dos nous captadors de partícules Badalona deixarà de fer servir l'estació mesuradora de Sant Adrià com a referència i podrà conèixer amb més exactitud els seus nivells de partícules. 

La regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Mercè Rius, ha manifestat que "això facilitarà un millor control de la qualitat de l'aire urbà de Badalona i permetrà proposar mesures més concretes per a la ciutat que permetin assolir els objectius del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire".

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Durant aquesta primera setmana del nou curs prop de 2.100 nens i nenes de primer de primària i les seves famílies rebran, a cada una de les seves escoles, un díptic amb el cartell Caminant cap a l’escola i una carta de la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona amb la voluntat de fomentar els desplaçament cap a l’escola, a peu o en transport públic.

Notícia

Alumnes, mestres i pares ofereixen idees per evitar el malbaratament alimentari en una publicació que també té el suport del grup de restauradors Forquilla Badalona

Article

Des del 2019 Barcelona té un equip de professionals experts a treballar i millorar la resilencia urbana per preparar la ciutat i prevenir o, en cas que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència.

Butlletí