Aprovat el nou decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics

El temps de tràmit de les noves llicències passarà de cinc anys a 18 mesos
Redacció
28/09/2009 - 00:00

El govern de la Generalitat acaba d'aprovar el decret que regula la tramitació administrativa dels parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, amb l'objectiu de simplificar-ne el tràmit d'autorització i racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori. Segons el Govern, la nova norma "estableix un nou procediment administratiu que permetrà respondre més ràpidament les sol·licituds dels promotors i, al mateix temps, determina uns criteris homogenis que concilien el desenvolupament de les energies eòlica i fotovoltaica amb la conservació ambiental, urbanística i paisatgística del país".

De cinc anys a 18 mesos
Segons va explicar el conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, en la presentació del nou decret, la tramitació dels nous projectes passarà dels 5 anys de mitjana actuals a 18 mesos. El requisit per beneficiar-se d'aquesta agilitat administrativa serà presentar-se als concursos que l'executiu català posarà en marxa com a màxim a partir del gener per a les denominades zones de desenvolupament prioritari (ZDP), uns espais encara per definir però "on es donen les condicions òptimes per a la ubicació de parcs eòlics" de més de 5 aerogeneradors o més de 10 MW de potència. Aquestes àrees disposaran, a més del recurs eòlic necessari, de capacitat per evacuar a la xarxa elèctrica l'energia produïda i de viabilitat ambiental, paisatgística i urbanística. En aquest sentit, la Direcció General d'Energia i Mines esdevindrà l'òrgan interlocutor a través del qual els promotors podran adreçar-se per dur a terme la totalitat dels tràmits propis d'aquest tipus de projectes (tràmits energètics, ambientals i urbanístics).

Tal i com publica El Periódico, els concursos per a nous parcs eòlics sumaran 834 MW, el que suposa el doble de tota la potència instal·lada en l'actualitat. D'aquesta manera, l'entrada en vigor d'aquest decret pretén ajudar a assolir els objectius establerts en el Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 en matèria d'energies renovables: en l'actualitat, el parc en funcionament és de 447 MW, però amb els projectes avui en construcció (uns 300 MW) i els autoritzats (uns 1.000 MW), a finals de l'any que ve s'arribarà a 1.500. Amb posterioritat, entre els permesos i altres en tràmit s'arribarà a 2.500 i, amb els que es trauran a concurs (834 MW) i la trentena de miniparcs eòlics -menys de 10 MW- que Gamesa preveu construir a Girona i que el Govern fomenta, s'arribarà a l'objectiu de 3.500 MW el 2015.

(P)

Instal·lacions fotovoltaiques
En solar fotovoltaica ja s'ha aconseguit i fins i tot superat l'objectiu establert per al 2015, que eren 100 MW (en concret, n'hi ha 161 MW en funcionament). Ara, amb el nou decret, s'estableixen tot un seguit de condicionants per al seu emplaçament: en el cas que es vulguin construir en sòl no urbanitzable, les instal·lacions s'hauran d'ubicar en terrenys contigus a àmbits industrials -supòsit en el qual la superfície màxima de les instal·lacions de captació solar podrà ser de 6 hectàrees, amb una distància mínima entre parcs de 500 metres- o a equipaments agrícoles o ramaders, o a altres tipus d'edificacions amb una superfície de més de 150 metres quadrats o amb connexions a la xarxa elèctrica o d'aigua corrent -en aquest cas, la superfície de la instal·lació no podrà ser superior a 3 hectàrees.

També es podran instal·lar parcs fotovoltaics en terrenys greument degradats per activitats anteriors i que no han estat restaurats -sempre que el parc fotovoltaic no beneficiï a qui hagi incomplert l'obligació de restaurar-lo-, o bé en terrenys que formin part d'infraestructures o zones de servitud, o en zones especialment habilitades per a tal fi en els Plans especials urbanístics.

--
Més informació:
Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya (PDF)

Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015
Nota de premsa de la Generalitat
La Generalitat traurà a concurs el doble de la potència eòlica actual (El Periódico de Catalunya)
El Govern redueix els tràmits per instal·lar parcs eòlics i fotovoltaics de 5 anys a 18 mesos (Avui)

També a Sostenible.cat...
Renovables a Catalunya: molt per fer
, article d'opinió sobre el nou decret

EolicCat demana la concreció immediata de les ZDP

L'Associació Eòlica de Catalunya, EolicCat, ha demanat al Govern que concreti "el més aviat possible i de forma simultània" les zones on es podran desenvolupar parcs eòlics, les anomenades Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP). EolicCat ha explicat que l'objectiu d'aquesta petició és que no es produeixi "un retard en la implantació eòlica" i que els promotors puguin "operar amb garanties". EolicCat ha demanat també que se signi "aviat" el conveni entre la Generalitat i Red Eléctrica Española (REE), que és "imprescindible" per dotar de connexió les ZDP.

AdjuntMida
Image icon Aerogeneradores.jpg16.22 KB

Relacionats

Opinió

Per un país petit, amb una producció audiovisual feble, i sovint acomplexada, haver guanyat un premi de prestigi mundial com l’Ós d’or del Festival de Berlin hauria d’haver estat un estímul per a tota mena d’iniciatives, entre les quals, com a mínim, una discussió pública sobre autonomia energètica i alimentària. 

Article

 

Les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran a la coberta de la pista poliesportiva Remigio Herrero serviran energia a famílies necessitades que es constitueixin en comunitat

Article

L’objectiu del punt informatiu és traslladar a la ciutadania quins serveis tenen al seu abast per reduir el cost i consum d’electricitat o optar per l’autoconsum solar, entre d’altres.

Butlletí