Aigua del metro per recuperar el cabal ecològic del Besòs

08/02/2007 - 00:00
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicat la construcció de dues canonades que serviran per conduir l'aigua recollida a les instal·lacions del metro a la zona de Baró de Viver (L1), al districte de Sant Andreu, fins al curs del riu Besòs, a l'altura del pont de Santa Coloma. L'obra forma part del programa d'aprofitament de les aigües freàtiques que es filtren a la xarxa de metro acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Entitat del Medi Ambient (EMA) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona). La xarxa de metro està en contacte amb diversos corrents subterranis d'aigües, cosa que obliga a extreure anualment un volum d'uns 11,6 hectòmetres cúbics (el consum de Nou Barris, per exemple) mitjançant un sistema de canalitzacions i 119 pous de bombeig. Una part d'aquesta aigua s'està aprofitant per al reg de carrers, parcs i jardins, mitjançant convenis entre TMB i els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i l'Hospital de Bellvitge. La resta s'ha d'abocar al clavegueram, que la condueix a les depuradores, cosa que sovint ocasiona una despesa innecessària. El conveni establert entre l'ACA, TMB i l'EMA preveu la restitució a la llera del Besòs de les aigües freàtiques de qualitat suficient, operació amb la qual es preveu beneficiar el riu amb cabals que no han estat objecte ni d'ús ni de transformació, i que per tant no generen perill de contaminació. A més, s'espera contribuir així al manteniment del cabal ecològic del curs final del riu, com estableix la llei. En el cas de Baró de Viver s'estima que l'aigua procedent del metro suposarà uns 518.400 litres al dia. El mateix conveni fixa un règim de finançament conjunt per part de l'ACA i TMB, al 50%, de les infraestructures hidràuliques del metro, amb un import màxim anual de 120.000 euros. Les canonades que portaran l'aigua de Baró de Viver al riu es començaran a construir els pròxims dies i s'espera que entrin en servei a principis d'octubre. La pròxima obra, al sector de Sant Adrià TMB preveu que el programa d'aprofitament de les aigües freàtiques continuï l'any 2008 amb una altra obra semblant per restituir al Besòs l'aigua recollida a l'entorn de l'estació d'Artigues / Sant Adrià (L2), que pot representar un cabal de l'ordre dels 25-30 litres per segon. Com a recurs fràgil i finit, i dins de la seva política ambiental, a TMB l'aigua és objecte d'una gestió acurada amb l'objectiu de reduir-ne el consum i optimitzar-ne l'aprofitament. A tall d'exemple, els sistemes de reciclatge d'aigües residuals permeten reutilitzar-ne el 80% en el procés de rentat dels autobusos i el 50% en el procés de rentat de trens.

Relacionats

Butlletí