Actuacions de millora energètica a equipaments de Badalona

Ajuntament de Badalona
08/02/2016 - 09:39
Can Casacuberta estalviarà 26.000€ anuals gràcies a diferents millores energètiques

Les millores realitzades suposaran una reducció global de la despesa en electricitat en aquest equipament d’un 32%. Can Casacuberta estalviarà 26.000€ anuals gràcies a diferents millores energètiques.

En el marc del programa de gestió energètica municipal, l’Ajuntament de Badalona té la voluntat de reduir els consums municipals i millorar-ne l’eficiència en l’ús de l’energia. Amb aquest objectiu s’han prioritzat les actuacions sobre els edificis amb major consum. En aquesta línia cal destacar les actuacions de millora energètica realitzades a la biblioteca Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia, les quals suposaran una reducció global de la despesa en electricitat en aquest equipament d’un 32%, la qual cosa representa un estalvi de 26.000 euros per any.

Des de l’Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible s’han analitzat durant el darrer any les possibilitats d’implementar mesures de millora energètica a diferents edificis municipals. Com a resultat dels estudis realitzats, durant els darrers mesos s’han dut a terme diverses actuacions per reduir els consums a l’edifici de la Biblioteca de Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia. Aquest equipament és el tercer amb més consum de l’Ajuntament de Badalona, després de l’edifici El Viver i de la caserna de la Guàrdia Urbana. Concretament, Can Casacuberta té una despesa anual en electricitat de 80.620 euros/any i va registrar l’any 2014 un consum de 347.194 kWh.

Les actuacions de millora que s’han portat a terme a Can Casacuberta han estat les següents:

• Substitució de 307 fluorescents convencionals per fluorescents Led.

• Instal·lació d’un sistema de gestió i control de la climatització.

• Instal·lació d’una bateria de condensadors, per a la compensació del consum d’energia reactiva.

• Millora de l’estanqueïtat de l’edifici.

• Reducció de la potència contractada.

Aquestes actuacions han permès reduir el consum, millorar els nivells d’il·luminació a les àrees de la biblioteca on s’han substituït els fluorescents (passant de 300 a 500 lux a l’actualitat) i regular la temperatura a les diferents zones de l’edifici mitjançant el programa de control del sistema de climatització. L’import total de les actuacions ha estat de 87.000 euros. S’estima que el temps necessari per recuperar la inversió és 3,3 anys.

El segon tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha declarat que “aquesta actuació és el resultat de la voluntat municipal de treballar de manera decidida per millorar l’eficiència energètica, reduir el consum i promocionar les energies renovables a Badalona”. Mañas ha indicat que “el consum d’energia provinent de fonts convencionals genera unes elevades emissions de gasos amb efecte hivernacle així com emissions contaminants”. “Actualment estem treballant en la creació de l’Agència local de l’energia de Badalona amb l’objectiu que aquesta entitat centralitzi les actuacions municipals en temes energètics; treballi per ajudar a la ciutadania i al teixit empresarial per tal d’estalviar i millorar aquest aspecte; i contribueixi de forma transversal amb serveis socials per eradicar la pobresa energètica”, ha afegit.

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

La cinquena edició de la Marató per l'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit reduir el consum d'electricitat en un 12,9%, un 10,7% el gas natural i un 6% l'aigua.

Article

Comença el projecte de desenvolupament d’una nova planta de fred d’alta eficiència a la Zona Franca que permetrà aprofitar el fred residual del procés de regasificació del gas natural liquat d’Enagás. A través de la Xarxa d’Ecoenergies Barcelona, la nova xarxa de fred estarà operativa al novembre del 2023 i permetrà cobrir necessitats de refrigeració a Mercabarna i el Port.

Article

Apagar els llums de Nadal una hora abans suposa una reducció de 42 hores: si en anys anteriors l’enllumenat nadalenc va estar encès 259 hores, enguany ho estarà 217. És una mesura d’estalvi del consum energètic acordada amb les patronals del comerç i la restauració.

Butlletí