Actuacions de millora de les espècies de flora amenaçada al Parc de la Serralada de Litoral

20/02/2007 - 00:00
El catàleg florístic del Parc de la Serralada de Litoral té més de 1.000 plantes superiors amb flor. Una seixantena d'aquestes són considerades com a molt rares en el conjunt de Catalunya i que presenten una reduïda distribució a la serralada. En aquest àmbit s'estan realitzant diversos treballs forestals amb la finalitat de millorar el seu hàbitat i potenciar les poblacions de la flora amenaçada. Les espècies de flora amenaçada més característiques del Parc són, entre d'altres, el fraret, l'al·loc, el julivert venecià, el Carex grioletii i diverses orquídees. Els treballs per afavorir aquestes espècies consisteixen en eliminar la competència vegetal, amb tractaments particulars per a cada espècie: estassades selectives, eliminació de restes vegetals, podes de formació i de qualitat, etc. A les zones més freqüentades per visitants també es col·locarà una tanca fabricada 'in situ' amb material procedent de l'aclarida i estassada de l'entorn (amb tronquets d'alzina i arboç). Els treballs planificats formen part del projecte que s'executa en el marc del conveni de col·laboració entre la Caixa d'Estalvis i Pensions i la Diputació de Barcelona, i suposa una inversió total de 9.349,99 euros repartida en 11 zones d'actuació. Per a l'execució d'aquest projecte s'ha comptat amb la col·laboració del Museu de Mataró, els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar i La Roca del Vallès i dels propietaris forestals. Les actuacions d'aquests projectes són realitzades per una entitat que treballa amb col·lectius en risc d'exclusió, la 'Cooperativa Industrial de Recuperació, SCCL (COINRE)'.

Relacionats

Butlletí