Acord a Sitges per la taxa de recollida de residus comercials

L'ajuntament ha arribat a una entesa amb el Gremi d'Hostaleria i la Federació de Comerciants i Empresaris del municipi
Font: Aj. Sitges
06/04/2009 - 00:00

L'ajuntament de Sitges ha arribat a una entesa amb el Gremi d'Hostaleria de Sitges, la Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges FECES per fixar la taxa de la recollida selectiva de residus comercials en un esforç de fer-la justa i proporcional, després d'haver mantingut diferents trobades en els darrers mesos.

Els residus comercials són els residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Les persones titulars de les activitats que generen els residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

La taxa té com a fet imposable la recollida, el tractament i l'eliminació que els serveis municipals fan dels residus que genera l'activitat pròpia del comerç, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis així com aquells originats per la indústria que siguin assimilables als municipals.

Segons informa l'ajuntament, els comerciants, hotelers i restauradors no estan obligats a utilitzar el servei de recollida de residus comercials que els ofereix l'ajuntament. Qui ho desitgi poden contractar un servei de recollida integral de totes les fraccions a una empresa privada de gestió de residus autoritzada i presentar al consistori la certificació corresponent.

Municipis: 

Relacionats

Acte
26/11/2021 - 00:00
A Can Falç de Mar, Passeig de la Ribera 12. Sitges
Article

El Centre d’Estudis del Mar de Sitges, l’equipament d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona situat al passeig Marítim d’aquesta població del Garraf, ha ampliat part de les seves instal·lacions amb la renovació de l’Aula de la natura, un espai per desenvolupar-hi tallers i cursos per a escolars i públic en general sobre l’ecosistema marí de les Costes del Garraf.

Butlletí