[Acció 21 / 1] Per un accés al lloc de treball segur i sostenible

19/01/2004 - 00:00
[Els premis Acció 21 / 1] Més informació sobre la sèrie, aquí.
L'actual patró de mobilitat que fomenta i es fonamenta en l'ús del vehicle privat té greus conseqüències ambientals i socials. A l'àmbit laboral, la dispersió territorial de les empreses en els polígons industrials i per tant la utilització a gran escala del cotxe per accedir-hi, està suposant una autèntica metamorfosi del model de mobilitat dels treballadors, i està creant condicions d'accés a la feina insegures i insostenibles. Però existeixen mecanismes eficaços de correcció i pràctiques que amb la col·laboració dels diferents agents socials poden fer-nos avançar socialment, generant canvis cap a un model de mobilitat sostenible. Es tracta de pràctiques senzilles basades en el concepte d'ecomobilitat, com ara compartir vehicle, fer un major ús del transport públic, aconseguir transports col·lectius d'empresa, fer el major nombre de recorreguts possibles a peu o en bicicleta, o estendré modalitats d'utilització del cotxe més racionals com el CarSharing, que permet que un grup de ciutadans facin ús de forma individual d'una flota de cotxes col·lectiva, etc. Aquesta és la base sobre la què la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha edificat un complert i pràctic instrument, la guia: L'accés sostenible al lloc de treball: per una mobilitat segura, eficient i econòmica dels treballadors. Una publicació que pel seu caràcter innovador en vincular els conceptes i polítiques de mobilitat sostenible al món del treball i la seva repercussió social ha estat guardonada amb diversos premis, com ara el Premi Pacte per la Mobilitat de Barcelona i el Premi Acció 21, que atorga l'Ajuntament de Barcelona a aquelles iniciatives que suposin una contribució efectiva als objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Amb l'anàlisi d'aquesta publicació iniciem una sèrie de reportatges per aprofundir en les principals característiques de cadascun dels projectes premiats en aquesta primera edició dels Premis Acció 21 2003. L'objectiu de la guia elaborada i publicada per CC.OO, és esdevenir un instrument, una eina d'informació i conscienciació que permeti l'acció sindical per a canviar les actuals condicions d'accés als centres de treball. En aquest sentit s'analitzen les principals causes d'insostenibilitat del model de desplaçament actual. A través d'un estudi senzill i eficaç es fan entenedors els principals problemes que genera el model, com ara: la contaminació ambiental i acústica; el problema dels residus generats pels vehicles; el consum de territori per la xarxa d'infrastructures viàries, l'ocupació de l'espai urbà; el consum d'energia o l'accidentalitat viària. A més es tracten qüestions exclusives de l'àmbit laboral, com les despeses econòmiques dels treballadors en transport, l'exclusió laboral d'aquells que no tenen carnet de conduir, o la necessitat de reconèixer la mobilitat com un factor de risc laboral, tant pel que suposa que un 50% dels accidents de circulació siguen accidents laborals ,com per altres factors freqüentment no considerats com les condicions de tensió i estrès associades al trànsit. Aquesta anàlisi dóna pas al que s'anomenen les alternatives per 'moure's millor' amb un ampli recull de propostes que els diferents agents socials tenen al seu abast per millorar la mobilitat dels qui es desplacen a la feina. Es tracta d'entendre quin paper correspon a les empreses, quin a l'administració i quina és la responsabilitat dels treballadors i els sindicats per a fer possible la col·laboració i cooperació en el camí cap a una mobilitat sostenible i segura. I la millor manera de fer entenedores les diverses soluciones proposades és a través de la descripcióde casos concrets. Per això l'última part de la guia estàdedicada a actuacions exemplars com ara els treballs que es duen a terme al polígon industrial de Zona Franca, o al de Gran Via Sud de L'Hospitalet per començar a treballar en noves formes d'accés més sostenibles, treballant sempre en xarxa amb organitzacions empresarials i entitats públiques de tot Catalunya, com ara l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. D'aquesta manera la guia: L'accés sostenible al lloc de treball, de la qual s'ha fet una primera edició de 1200 exemplars, s'ha convertit des de la seva presentació en públic el passat 17 de setembre, dins el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en un element de referència pel que fa a mobilitat aplicada a l'àmbit labora, ja que es tracta d'una iniciativa única a Catalunya i a tot Espanya. No obstant això, com apunta Manel Ferri, responsable de mobilitat sostenible de CC.OO de Catalunya - un càrrec que en ell mateix és ja una innovació- aquest treball és una peça més d'un projecte ampli de promoció de la mobilitat sostenible i segura als llocs de treball que fa anys du a terme CCOO. Malgrat tot, el seu valor, més enllà de la utilitat concreta evident, és haver reconegut a la mobilitat un pes central dins del conflicte social, dins el món del treball i el sindicat. I obrir per tant una línia de treball de implicació sindical en les millores ambientals amb un gran potencial de futur. La política de CC.OO en temes de mobilitat sostenible i la pròpia guia estan disponibles a la web de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Relacionats

Butlletí