A Vic cada any es fan menys residus

Font: Ajuntament de Vic
27/04/2012 - 00:00

L'Ajuntament de Vic ha comunicat la milloria de les dades de generació de residus a la ciutat. De fet el consistori ha anunciat que ‘cada any es fan menys residus de la ciutat de Vic'. Així ho mostren les dades estadístiques dels darrers 4 anys, en el que l'any 2011 hi va haver una disminució d'un 8,23%,

respecte l'any anterior (1.670 tones menys). Aquesta quantitat és molt significativa, i encara pren més relleu si tenim en compte que la població ha crescut un 1'8%. La dada s'atribueix a un menor consum de la ciutadania, a un consum més responsable i a les accions de prevenció impulsades pel mateix Ajuntament de Vic.

De fet, cal destacar que l'Ajuntament de Vic en els darrers any ha impulsat diverses campanyes adreçades a la ciutadania amb un objectiu central de reduir i/o reciclar els residus que es generen de forma diària. D'altra banda, el consistori va marcar-se en el seu Pla de Prevenció de Residus que el 2015 cada ciutadà havia de generar com a màxim un 1,36 Kg de deixalles al dia. Aquesta dada ja s'ha assolit, doncs el 2011 ha registrat que  cada vigatà genera 1,25 Kg, xifra que suposa un 0,35% menys que fa 5 anys.

Referent a les dades generals s'ha de dir que Vic va acumular al llarg de l'any passat 18.613,38 tones; de les quals 8.549,29 correspon a deixalla selectiva (vidre, orgànica -FORM-, paper i cartró, envasos i aquells residus que s'aboquen a la deixalleria).

La recollida de matèria orgànica puja un 1,4% tot i que cal més
Pel què fa la matèria orgànica recollida al llarg de 2011, hi ha hagut un increment d'un 1,4 % respecte l'any 2010. En aquest punt es detecta un increment de tones recollides al llarg dels anys lleuger  i, a la vegada constant.  No obstant l'ajuntament reconeix que és també en aquest residu on és necessari que s'incideixi més i així la població faci una millor i acurada selecció, ja que en aquests moments s'està recollint un 42,17% de tota l'orgànica que es genera a la ciutat.

Es recull un 63,64% del cartró i paper que es genera a Vic
Al llarg de l'any 2011 la ciutadania de Vic ha recollit un 63,64% del cartró generat a la ciutat. Aquesta dada es tradueix en un 0,22% més respecte l'any 2010. És important destacar que l'Ajuntament de Vic està portant a terme la millora de recollida de cartró als establiments comercials del centre de Vic i el barri del Remei i Estadi.  Aquesta consisteix en aplicar un horari determinat als diferents comerços amb l'objectiu que deixin aquests residus a davant del seu local i tot seguit es passa a recollir.  Aquesta acció mostra el seu encert amb les dades a la mà, ja que diuen que aquesta recollida ha augmentat un 7,82%

Els envasos recollits també pugen un 0,29%
La recollida d'envasos també es veu incrementada al darrer any amb un 0,29% però, segons el consistori, seria interessant que el  ciutadà tingués cura de no tirar cap envàs en un altre compartiment de deixalles, ja que encara es podria fer un recull molt més acurat.

El vidre continua pujant  
El vidre recollit puja un 0,36% respecte l'any anterior i cal destacar que durant l'any passat es va recollir un total de 74,10% del vidre generat a la ciutat, una dada molt significativa i a considerar com a positiva. És en aquest punt on l'Ajuntament de Vic també aplica una recollida comercial que des del moment que es va implantar ha estat molt ben rebuda i considerada.

La deixalleria fixa no rep tants usuaris a favor de l'increment d'ús de la deixalleria mòbil
Els darrers anys el nombre d'usuaris de la deixalleria fixa ha anat disminuint però el 2011 hi va haver un cert increment d'1,5% respecte l'any anterior. D'altra banda, és important destacar que al llarg de l'any passat es va recollir un total de 1.574,89 tones, un 42,34% menys que l'any anterior. Aquest fet s'atribueix a que hi ha menys generació de residus i, a la vegada, hi ha nous canals de recollida com és el cas de la recollida comercial i la recollida de voluminosos.

Pel què fa la deixalleria mòbil s'ha de posar de relleu que aquest servei, implantat des de 2008, està ben consolidat, doncs al llarg de l'any 2011 ha augmentat en un 10,77% el nombre d'usuaris.  Tot i que la quantitat de residus baixa a nivell de ciutat, les persones agafen la dinàmica de portar els residus especials a la deixalleria.

El servei de la deixalleria mòbil des que es va posar en funcionament hi ha passat un total de 17.418 persones, a la vegada que es veu un increment constant del nombre d'entrades (residus portats) arribant així a les 7.814 al llarg de l'any 2011. Destacar que el punt de la deixaria mòbil de la Divina Pastora és el més utilitzat de tota resta d'ubicacions de la ciutat essent un 21% dels usuaris totals.

Municipis: 
AdjuntMida
Image icon vic-1.jpg16.06 KB

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Vic i entitats de la comarca s'han unit per impulsar accions per millorar la quantitat i qualitat d'aigua del territori

Article

49 equips participants i gairebé 20.000 € recaptats per entitats ambientals a la 6a edició de la cursa de plogging per excel·lència a Catalunya. Gràcies als participants s'ha alliberat una tona de deixalles a l’espai natural d’Osona pel que han passat.

Notícia

El servei, totalment gratuït, comptarà amb l’assessorament de persones expertes i té l’objectiu de generar un espai comunitari d’autoaprenentatge

Butlletí