50 municipis catalans tenen ordenança municipal d'estalvi d'aigua

Redacció
16/06/2011

Segons un estudi sobre l'aplicació de les Ordenances municipals d'estalvi d'aigua, realitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, 50 municipis catalans havien aprovat una ordenança per a l'estalvi d'aigua seguint els models de Sant Cugat del Vallès o bé de l'Ordenança Tipus de la Diputació de Barcelona.

L'estudi ha recollit, mitjançant entrevistes cara a cara i enquestes on-line, informació sobre la cinquantena de municipis amb ordenança, així com l'opinió dels tècnics municipals responsables de la seva aplicació.

El treball constata que el consum domèstic és la fracció més important del volum total d'aigua facturada en els municipis amb ordenança i que representa el 72,5% del total de mitjana. També s'ha pogut comprovar que tots els municipis, excepte dos, contemplen l'aprofitament de les aigües pluvials, mentre que la meitat pren en consideració la reutilització de les aigües grises.

Cal tenir en compte però, que la captació de les aigües pluvials presenta un major potencial en municipi amb una tipologia urbanística difusa mentre que els sistemes de reutilització d'aigües grises són d'especial interès en municipis amb una tipologia compacta per motius d'economies d'escala.

L'estudi ha calculat, a nivell teòric, l'estalvi d'aigua que representa l'aplicació de l'ordenança en tres models d'habitatges: unifamiliars amb jardí, plurifamiliars amb jardí comunitari i plurifamiliars sense jardí. En aquests tipus d'habitatges, en els quals el consum domèstic se situa en 207 litres per persona i dia (lpd), 160 lpd i 126 lpd respectivament, s'han estimat estalvis de 76, 65 i 48 lpd, respectivament.

El treball conclou amb la demostració que les normatives legals són un instrument molt valuós per fomentar l'estalvi d'aigua en un necessari progrés conjunt de la societat cap a la sostenibilitat.

La presentació dels resultats d'aquest estudi van tenir lloc aquest 15 de juny a Barcelona en el decurs d'una jornada, organitzada per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que va tractar sobre les Noves eines per l'impuls municipal dels mecanismes d'estalvi i reaprofitament d'aigua en edificis i en la qual van participar una seixantena de tècnics municipals i responsables d'empreses.

Durant la jornada també es va presentar la 'Guia técnica para el aprovechamiento de aguas pluviales' a càrrec de l'Associació empresarial Aquaespaña, així com diverses experiències locals.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí