26 distintius SICTED reconeixen la qualitat de les platges de Barcelona

Font: DIBA

30/07/2010

Un total de 26 platges de la província de Barcelona han superat l'examen d'avaluació final i llueixen aquest estiu el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació). Per comarques, es troben 3 platges del Maresme, 3 del Baix Llobregat i 20 del Garraf, de les quals 13 pertanyen al municipi de Sitges.

El procés de distinció de la qualitat turística en platges contempla aspectes relacionats amb el compliment de 91 bones pràctiques en matèria de sanitat, neteja, informació, seguretat i gestió mediambiental, entre d'altres. Donat el fet que les platges reben un gran nombre de visitants diaris, la seva gestió implica un important esforç a favor de la millora contínua de la qualitat, per tal de satisfer les necessitats de lleure dels seus usuaris i de vetllar per la seguretat, la qualitat de l'aigua, l'educació ambiental i els serveis. La província de Barcelona compta amb més de cent quilòmetres de costa, dels quals un setanta per cent aproximadament està integrat per platges.

El sistema de qualitat SICTED té com a idea principal la conceptualització del turisme com un tot i el seu objectiu és fer arribar la cultura de la qualitat a les destinacions de forma global, tenint en compte tots els àmbits que intervenen en l'activitat turística, tant els considerats en sentit estricte com són transport, allotjament, restauració i oferta complementària, així com la resta de serveis que d'una forma o altra es troben a l'abast del visitant, com poden ser comerç o equipaments públics, per exemple.

Diputació i Cambra de Comerç implanten el SICTED a la província
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, porta a terme de forma conjunta amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona la implantació del SICTED a la província de Barcelona. Aquest any, 482 empreses de la província han obtingut el distintiu en reconeixement al seu compromís per la qualitat turística. El procés de renovació de distintius SICTED es realitza anualment i inclou un cicle formatiu així com assistències tècniques individuals.

El SICTED està promogut des de l'any 2000 per la Secretaria d'Estat de Turisme del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (que l'inclou en el seu Pla de Qualitat Turística) i per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Els distintius de l'edició 2009-2010 es lliuraran el proper més de setembre en un acte amb la presència del diputat de Turisme i del president de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Relacionats

Butlletí