18 empreses de l’Area Metropolitana de Barcelona es comprometen públicament amb el medi ambient

S’han adherit al Pla de Sostenibilitat de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Redacció

30/07/2010

18 de les 21 empreses que presten serveis relacionats amb el cicle de l'aigua o el tractament dels residus a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han adherit aquest juliol al Pla de Sostenibilitat de l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EMA-AMB), amb accions relacionades amb l'ambientalització, el canvi climàtic i/o l'estalvi i eficiència energètica.

El Pla, que es va aprovar el maig de 2008, comprèn 23 actuacions amb l'objectiu de treballar en les següents línies estratègiques: Ambientalitzar la gestió, incloent les empreses pròpies i concessionàries; adquirir un compromís front el canvi climàtic i la informació i comunicació relacionada amb els impactes ambientals que l'activitat genera.

L'adhesió de les empreses s'ha concretat amb la signatura al més alt nivell de direcció, d'una carta de compromisos a desenvolupar fins al 2012. Els signants, participaran voluntàriament mitjançant la implantació de millores concretes en les plantes i serveis metropolitans, a més d'aportar anualment els seus principals indicadors de consum energètic, recollida selectiva, consum d'aigua, etc.

L'objectiu bàsic és establir un sistema de benchmarking entre aquest grup d'empreses que impulsi l'intercanvi d'informació, però sobretot la implantació de bones pràctiques com ara la compra responsable o la reducció de l'empremta de carboni, aspectes ara per ara voluntaris però que en un futur proper podrien ser d'obligat compliment en el marc de les clàusules contractuals.

Des de l'Àrea Metropolitana ja s'ha previst una sistemàtica de  seguiment periòdic de les empreses participants que permeti avaluar els resultats i principals estalvis ambientals aconseguits.

Les empreses que s'han adherit al Pla són les següents:

- Empreses de tractament de residus: CONSORCI ECOP4RC, ECOPARC DE BARCELONA, ECOPARC DEL MEDITERRANI, ECOPARC DEL BESOS, SEMESA, SIRESA,TERSA, TIRSSA.
- Empreses de serveis del cicle de l'aigua: AICSA, AIGÜES DE BARCELONA, AIGÜES DEL PRAT, AIGÜES DE SABADELL, AQUALIA, CLABSA, EMSSA, METROFANG, SABEMSA, SOREA

Cal destacar que des del 2008, i en el marc del Pla de Sostenibilitat, l'EMA-AMB també ha reforçat la col·laboració amb els ajuntaments mitjançant la realització, entre d'altres, d'un curs d'estalvi i eficiència energètica, seminaris sobre temes d'actualitat (Sistemes de Gestió Ambiental,  nou reglament REACH, etc.) i la creació d'un grup de treball específic en matèria d'indicadors ambientals relacionats amb els sistemes de gestió ambiental.

Relacionats

Article

Prop de 500 alumnes han pres part en 11 projectes participatius

Article

Durant la setmana del 17 al 21 de juny s'ha celebrat arreu d'Europa la Setmana Europea de l'Energia Sostenible EUSEW.

Article

Afavorir la presència de la flora i fauna que ens envolta a través d’actuacions de seguiment i difusió. Aquest és un dels objectius principals de Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i platges metropolitans que l’AMB està elaborant.

Butlletí