Terrassa tindrà un Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima per lluitar contra el canvi climàtic

03/04/2022 - 20:33
Flickr / Enric Rubio Ros

Flickr / Enric Rubio Ros

Els objectius principals del pla són reduir les emissions en un 55% l'any 2030, com a pas intermedi per assolir la neutralitat en carboni l'any 2050, d'acord amb els objectius que estableix l'Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea (UE).

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat elevar al Ple de març l'aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i la renovació del compromís amb les finalitats del pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Els objectius principals del pla són reduir les emissions en un 55% l'any 2030, com a pas intermedi per assolir la neutralitat en carboni l'any 2050, d'acord amb els objectius que estableix l'Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea (UE). També pretén enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes  del canvi climàtic, esdevenir més resilients i garantir a la ciutadania l'accés a una energia segura i sostenible.

Aquest pla dona continuïtat al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), aprovat el 2009, que va donar resposta els compromisos adoptats al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, al qual es va adherir l'ajuntament de Terrassa el gener de 2008. Un cop renovat aquest acord amb el reanomenat Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia el nou pla incorpora, a diferència de l'anterior, les actuacions per afrontar el context actual d'emergència climàtica amb accions de mitigació, per aconseguir la reducció d'emissions, i d'adaptació, per reduir els impactes del canvi climàtic.  

Pel regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, Terrassa ja està en el camí: «Entre 2005 i 2018 les emissions de tones de CO₂ per habitant es van reduir un 23%, més que  la mitjana dels municipis amb més de 50.000 habitants de la província de Barcelona, que va ser del 16%. Ara treballem perquè el 2050 Terrassa sigui un municipi amb neutralitat climàtica, que s'abasteixi d'energies renovables, estigui descarbonitzat i sigui resilient. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia ens ajudarà a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle; a preparar-nos pels impactes adversos del canvi climàtic i avançar cap a una transició energètica justa i sostenible».

Aquest pla s'emmarca dins la voluntat de l'Equip de Govern d'establir polítiques que redueixin les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que estan associades a l'ús de combustibles fòssils, per fer una transició energètica que implicarà un canvi de model energètic i de consum, L'objectiu és reduir la dependència energètica de l'exterior i  potenciar els recursos locals. En aquest sentit, el PAESC ha fet una primera estimació per valorar el potencial que tenen les cobertes d'edificis municipals per instal·lar plaques fotovoltaiques. En l'àmbit privat, s'ha calculat que el 45% de les cobertes dels edificis tindrien superfícies aprofitables.


Més de 30 accions i 7 eixos d'actuació

El PAESC té una vigència de vuit anys (2022-2030) i se centra en dos àmbits d'actuació: l'Ajuntament (equipaments, edificis, enllumenat públic, flota municipal i producció d'energies renovables) i la ciutat (sector residencial, terciari, transport i energies renovables). El pla inclou una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de 33 accions a seguir, distribuïdes en set eixos (nou model energètic; renovació urbana; cultures energètiques; mobilitat sostenible; gestió de residus; gestió de l'aigua i infraestructures verdes-blaves), que es reparteixen en dos grans blocs, com són els de mitigació i els d'adaptació al canvi climàtic.

També respon a les actuacions ja incloses en la Declaració d'Emergència Climàtica de Terrassa del 2019 i del Programa per la Transició Energètica de Transició, així com del Pla local de Prevenció i Gestió de Residus (2018-2030); el Pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Occidental de 2021 i el Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (2022-25). També s'inclouran accions en la revisió que s'estan fent d'altres plans com el de la  Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020), el Pla de Reducció del Soroll (2014-2018) i el Pla de Mobilitat Urbana (2016-2021).

Actualment, els sectors residencial i terciari són, darrere del transport, els majors responsables de les emissions del municipi. Les principals fonts d'energia que es consumeixen són els combustibles fòssils, associats al transport, i l'electricitat i el gas natural, per a usos tèrmics. La producció d'energia fotovoltaica, tot i l'augment dels darrers anys, encara representa un percentatge molt baix del total de l'energia consumida al municipi, motiu pel qual cal potenciar-la.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

El Projecte d’Impuls de la Transició Energètica a la Llar i la Indústria del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet possible informar fins a 1335 comunitats de propietaris i la configuració de 4 projectes d’autoconsum compartit entre indústries.

Notícia

Terrassa va acollir el passat 15 de febrer una jornada amb empresaris per presentar els resultats dels dos estudis, realitzats gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, per impulsar l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques en un dels 20 polígons industrials de la ciutat.

Notícia

Aquesta taula vol ser una eina que permeti coordinar les polítiques municipals i catalanes per abordar els reptes que planteja la transició energètica. 

Butlletí