Vic esporga els arbres per afavorir el benestar i la qualitat de vida

06/03/2022 - 16:28

La campanya de poda, que durarà fins al mes de març, busca aconseguir els màxims beneficis que aporta l’arbrat a la ciutat i reduir-ne els inconvenients.

Un any més, l'Ajuntament poda l’arbrat per consolidar Vic com una ciutat amb espais verds de qualitat  que afavoreixen el benestar i la salut de la ciutadania. Els treballs d’esporga s’allargaran fins al mes de març i la resta de l’any es faran treballs de poda puntuals.

El regidor de Manteniment i Serveis i Medi ambient, Albert Castells, remarca que l'arbrat és un element essencial per incidir en la qualitat de vida ja que ajuda a regular la temperatura, la humitat, la biodiversitat i afavoreix el benestar i la salut de les persones. Per això, s’instal·laran diversos panells informatius en diferents punts de la ciutat on s’hi expliquen els beneficis de l’arbrat i la importància de podar-los. Una campanya que també es reforçarà en les xarxes socials municipals.

Seguint els criteris avalats pel Pla Director de Verd Urbà de Vic, la planificació de la poda es fa tenint en compte les espècies més problemàtiques, l’estat i el lloc on es troben i la periodicitat adient per a fer-ho (en alguns casos és anual, en altres bianual i en altres cada tres o cinc anys).

Abans de podar un arbre per incrementar-ne la seva seguretat, l’Ajuntament avalua l’espècie i la forma natural de l’arbre, les molèsties que pot causar en edificis i balcons, a l’enllumenat i línies elèctriques, i al pas de vianants i vehicles. A partir d’aquí s’eliminen les branques mortes o seques i es determina si hi ha elements que tenen un risc potencial de trencament.

Quan finalitzi la campanya de poda, enguany s’hauran podat 5.000 arbres de carrers, parcs i places. Un 75% correspon a arbrat viari, i el 25% restant correspon a parcs, places i espais verds.

Campanya informativa dels beneficis de l’arbrat a la ciutat

 

Per què es poden els arbres?

 • Per seguretat. S’eliminen branques trencades, seques o mortes.
 • Per evitar interferències en infraestructures com edificis i balcons, enllumenat i línies elèctriques, senyalització viària o pas de vehicles i vianants.
 • Per eliminar o reduir malalties i plagues que afecten l’arbrat.
 • Per reduir la presència de fruits molestos.
   

Quins beneficis tenen els arbres en una ciutat?

 • Netegen l’aire. Els arbres filtren els principals contaminants atmosfèrics i petites partícules causants de problemes de salut com l’asma, malalties pulmonars i cardiorespiratòries i al·lèrgies.
 • Capten CO2. Les fulles dels arbres capten un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle, el fixen dintre de la planta i en redueixen la presència tant en l’àmbit local com global.
 • Redueixen la temperatura. Els edificis i els paviments de la ciutat emeten calor, la presència d’arbres esmorteeix aquest efecte, ja que intercepten la radiació solar. Poden arribar a disminuir la temperatura de l’aire entre 2 i 8ºC.
 • Milloren la salut. La presència d’arbre a la ciutat i el contacte amb la natura disminueixen problemes de salut com la depressió, l’ansietat, l’estrès, les migranyes, la diabetis i l’asma. També escurcen el temps de recuperació de les intervencions quirúrgiques i baixen la tensió arterial, la freqüència cardíaca i les alteracions del sistema nerviós.
 • Protegeixen contra els vents forts. Els arbres afavoreixen la recirculació de l’aire i creen ambients protectors davant de meteorologies extremes com els vents forts.
 • Fomenten el bon veïnatge. Els arbres i els espais verds reforcen els vincles socials entre el veïnat, augmenten la percepció de seguretat i disminueixen el crim i la violència, perquè proveeixen d’experiències emocionals beneficioses per a la vida de les persones. La consciència de comunitat i les connexions socials causen nivells més baixos de mortalitat, suïcidi i vandalisme i milloren la salut física i psicològica.
 • Redueixen el soroll. Els arbres absorbeixen entre un 20 i un 50% del soroll, gràcies a l’efecte barrera de les capçades, i milloren el confort de les persones en vies amb molt de trànsit.
 • Redueixen l’erosió. La velocitat de l’aigua de la pluja es veu reduïda pels arbres, a través de les fulles i les arrels, que ajuden a filtrar-la i disminueixen els danys per erosió.
 • Incrementen la humitat. Gràcies a l’evapotranspiració de les fulles dels arbres, la humitat ambiental s’incrementa i la sensació tèrmica i de confort millora.
 • Filtren els raigs ultraviolats. Les capes altes de les capçades dels arbres filtren un 50% els rajos ultraviolats.

 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Vic i entitats de la comarca s'han unit per impulsar accions per millorar la quantitat i qualitat d'aigua del territori

Notícia

El primer tram, del molí de l'Esquís a la Mare de les Fonts, mostra cinc panells amb els elements més característics de la zona

Butlletí