La xarxa d'abastiment d'aigua potable a la ciutat de Lleida va assolir durant l'any 2021 una taxa de rendiment rècord del 82%

03/03/2022 - 18:07

Amb una taxa de rendiment rècord del 82%, la xarxa d'aigua de Lleida assoleix el seu nivell més baix de pèrdues per fuites. El consum mitjà d'aigua és de 270 litres per persona i dia i 2.400 famílies gaudeixen de bonificacions en la tarifa de subministrament, segons les dades que es van donar a conèixer a la comissió de seguiment i control del servei d'abastament d'aigua i sanejament.

 

La xarxa d'abastiment d'aigua potable a la ciutat de Lleida va assolir durant l'any 2021 una taxa de rendiment rècord del 82%, la més alta registrada a la ciutat, després que s'hagi anat incrementant de forma progressiva al llarg dels últims anys, segons les dades que es van donar a conèixer ahir durant la reunió de la comissió de seguiment i control del servei d'abastament d'aigua i sanejament amb la concessionària Aqualia.

Dins del 18% restant s'hi inclouen consums sense comptador (com algunes boques de reg) i també les pèrdues per fuites, que es situen al seu nivell més baix més registrat, amb 2,94 m³ per quilòmetre de xarxa i dia, gràcies a la millora en els equips de detecció durant els últims anys. En 15 anys, les pèrdues per fuites s'han reduït en un 67%. En total, l'aigua aportada a la xarxa durant l'any passat va ser 10,6 milions de metres cúbics.

La comissió de seguiment va repassar ahir les dades principals del servei durant l'exercici 2021, que es van mostrar majoritàriament estables, amb una petita recuperació del consum, principalment l'industrial, que havia minvat pels efectes de la pandèmia en l'activitat econòmica. El servei compta amb 82.171 usuaris i el consum mitjà d'aigua se situa en 270 litres per usuari i dia.

Una altra dada destacable que es va posar de manifest durant la comissió va ser la capacitat de generació elèctrica de la depuradora, que durant el 2021 va arribar a 131.642 kWh, cobrint així el 34% del seu consum elèctric.

Accions socials

Actualment, més de 2.400 famílies de Lleida gaudeixen de tarifa municipal bonificada del servei i del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En concret, un total de 92 famílies fan ús de la tarifa social, que està destinada a persones grans i a unitats familiars amb tots els membres a l'atur i que comporta una reducció aproximada d'un 25% de la tarifa aplicada als consums domèstics. A més, unes altres 2.310 famílies tenen tarifa bonificada, que suposa l'ampliació dels trams de consum per a grups de convivència de 4 o més persones.

A més, la Paeria i Aqualia tenen en marxa el Fons Municipal de Solidaritat, que garanteix el pagament de les factures de les famílies vulnerables per tal d'evitar el seu sobreendeutament i es garanteix també que no se'ls hi tallarà el servei.


 

Categories: 
Municipis: 
SegriàLleida

Relacionats

Notícia

La Paeria ha recuperat el Fòrum de l’Aigua per seguir treballant en matèria d’aliances, de projectes d’inversió i de sensibilització sobre aquest recurs, per optimitzar-lo encara més amb la reutilització, la modernització i la digitalització. La ciutat ha rebaixat el consum d’aigua i estalvia 5 hm³ anuals

Notícia

La primera fase de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses. Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn. El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa. 

Article

El municipi de la Noguera és un dels primers de Catalunya que subministra llum als veïns amb plaques solars públiques

Butlletí