El consum alimentari a la ciutat de Barcelona genera 2,5 milions de tones de CO2 anuals

18/11/2021 - 12:37

Per primer cop s’ha quantificat la petjada de carboni que genera l’alimentació a la ciutat de Barcelona. Un estudi elaborat per Barcelona Regional, amb la col·laboració d’Inèdit, exposa que el consum de begudes i aliments a la ciutat (incloent-hi la producció, l’envasat i la distribució i, per tant, també tenint en compte les emissions generades fora de l’espai geogràfic de la ciutat) suposa l'emissió de 2,5 milions de tones anuals de diòxid de carboni (CO2).


Aquesta xifra se suma als 3,4 milions de tones anuals que produeix l’activitat general de la ciutat, els 5,3 milions de tones que genera l’activitat portuària i els 7,6 milions de tones de l’activitat aeroportuària.

Pel que fa a l’origen de les emissions associades al consum alimentari, la producció i els processos als quals se sotmeten els aliments són l’etapa que hi contribueix de manera més rellevant, amb un 82% de les emissions. Per àmbits, el consum domèstic dels residents és responsable de tres quartes parts de les emissions de la ciutat en relació amb l’alimentació.

Així, cada resident de la ciutat consumeix en l’àmbit domèstic, de mitjana, 637 quilograms d’aliments i begudes a l’any, que generen 1,56 tones de CO2. Fora de la llar, el consum dels residents és de 85 quilograms anuals, que a la vegada alliberen 178.989 tones de CO2. Pel que fa a les persones no residents, consumeixen 226.872 tones d’aliments i begudes a l’any, que generen 336.682 tones de CO2.
 

Menys productes d’origen animal i més proximitat per un consum més sostenible

Entre els productes que es consumeixen, els més problemàtics segons aquest informe són els d’origen animal, que inclouen la carn, els productes làctics o el peix i el marisc, als quals s’atribueixen prop del 60% de les emissions de CO2. Per això una de les grans recomanacions també incloses a l’informe i que pretenen fomentar un model de consum més sostenible i respectuós amb el medi ambient assenyala la reducció de proteïna animal com una de les prioritats per disminuir les emissions.

Unes altres recomanacions recollides fan referència al consum de productes de proximitat i també als de temporada i ecològics. Respecte als primers, l’informe assenyala que un producte que es transporta en avió genera deu vegades més emissions, mentre que pel que fa als segons, subratlla que els productes locals i de temporada poden estalviar fins a la meitat de les emissions causades pels productes que no propis de l’estació.

Aquest estudi s’emmarca dins la sèrie d’activitats i projectes desenvolupats enguany, en què Barcelona actua com a Capital de l’Alimentació Sostenible 2021, i també en sintonia amb la proposta presentada al VII Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària de Milà el 21 d’octubre, anomenada “Barcelona Challenge for Good Food and Climate” (“Repte de Barcelona per la bona alimentació i el clima”) i que impulsen catorze ciutats.

Les dades d’aquest informe sobre emissions de CO2, que assenyalen el consum alimentari com una de les principals causes, contribueixen a l’elaboració de l’Estratègia alimentària 2030, sobre la qual ja s’està treballant des d’aquest mes de novembre.


 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Integrar plantes silvestres comestibles en el sistema alimentari pot suposar una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Sota aquesta premissa, les organitzacions Eixarcolant, Tarpuna i Restaurantes Sostenibles, estan duent a terme un projecte per fomentar i facilitar la producció, distribució i consum d'aquest tipus de plantes a Barcelona.
 

Article

Publicats els resultats de la sisena edició d’aquesta campanya de conscienciació i bones pràctiques per a l’estalvi d’energia i aigua i la reducció d’emissions de l’Ajuntament de Barcelona.

Butlletí