Sabadell porta a aprovació el pla d’acció per reduir la contaminació acústica fins al 2025

20/10/2021 - 09:00

Del total de vint accions dirigides destaquen aquelles destinades a la reducció de la mobilitat motoritzada, com ara la promoció de la mobilitat sostenible, eficient i segura; l’Impuls de la bicicleta, la renovació de la flota d’autobusos de transport públic urbà per vehicles menys sorollosos o el foment de la utilització del vehicle elèctric d’ús privat.

En el cas de Sabadell, l’aprovació d’aquest pla d’acció correspon a la seva tercera fase, essent la primera d’actuacions previstes per al quinquenni 2008-2013, i la segona pel quinquenni 2014-2018. La fase 3 de renovació planifica un total de 25 accions pel període 2021-2025, vint d’elles orientades a la reducció de l’impacte de la contaminació atmosfèrica a la població, i cinc d’elles orientades a la sensibilització acústica de la ciutadania i la resta d’agents implicats.

Del total de vint accions dirigides destaquen aquelles destinades a la reducció de la mobilitat motoritzada, com ara la promoció de la mobilitat sostenible, eficient i segura; l’Impuls de la bicicleta, la renovació de la flota d’autobusos de transport públic urbà per vehicles menys sorollosos o el foment de la utilització del vehicle elèctric d’ús privat.

També la reordenació de l’espai públic ha de permetre millores en la qualitat acústica en l’entorn urbà: com ara la pacificació del trànsit: jerarquització viària, implantació de zones 30 i carrers de prioritat invertida i creació d’itineraris de vianants; impulsar la transformació de la Gran Via, la creació d’entorns escolars segurs i sostenibles o la definició i aplicació de directrius per a la implantació de les zones de càrrega i descàrrega.

En un tercer bloc d’accions, s’estableix una millora dels controls de les fonts sonores més destacades del teixit productiu: activitats; terrasses dels bars i restaurants i /o activitats d’oci nocturn.

Cara a poder fer un seguiment actiu de l’evolució de les dades disponibles, es preveu la instal·lació d’una xarxa de sensors acústics (integrada amb sensors ambientals de qualitat de l’aire, i amb fons EDUSI).
 

Estat de la contaminació acústica a Sabadell

Tal i com recull la part de diagnosi del pla d’acció, al 2019, el 81,2% de la població està exposada a nivells sonors inferiors a 65 dBA (valor límit d’immissió de la zona de sensibilitat acústica amb predomini de usos de sòl residencial) durant el període dia-vespre (de 7 a 23 hores), mentre que al 2013 ho estava el 80,2%.

Pel que fa al període nit (de 23 a 7 hores), al 2019 un 74,0% de la població es troba per sota de 55 dBA (valor límit d’immissió de la zona de sensibilitat acústica amb predomini d’ús de sòl de residencial) mentre que al 2013 ho estava un 75,3%.

Les superacions dels nivells establerts a la normativa es dona en els eixos principals d’entrada i sortida de la ciutat, la Gran Via i eixos de distribuciuó de trànsit rodat a l’interior de la ciutat.


 

Relacionats

Article

L’objectiu del projecte és disposar de més informació sobre la qualitat de l’aire a escala local i així facilitar la presa de decisions en termes de mobilitat, espai públic i salut. Aquests sensors, que estaran instal·lats a tots els districtes de la ciutat, dibuixaran un mapa dinàmic de qualitat ambiental per cada tram de carrer.

Article
El soroll incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut (foto: Ajuntament de Rubí)

El soroll incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Ajuntament vol impulsar una ordenança que reguli el soroll i les vibracions. El document tindrà per objecte concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Les persones que vulguin fer les seves aportacions ho poden fer fins al 7 de març a través de la plataforma Participa Rubí.

Notícia

 

Ara, amb les dades a la mà, els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Gràcia, Sant Martí i Sants-Montjuïc idearan mesures antisoroll adaptades a cadascun dels carrers o places analitzats.

Butlletí