L’estratègia Reacciona de la Diputació de València convoca quatre línies de subvenció per a lluitar contra el canvi climàtic

01/09/2021 - 11:11

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació convoca la segona fase de les ajudes Reacciona, amb quatre línies de subvenció, tres de les quals són noves

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha convocat la segona fase de les ajudes de l’estratègia Reacciona 2021 amb quatre línies de subvenció, tres de les quals són noves: l’execució de vies de ciclovianants, la implantació de les accions dels Plans Locals de Gestió de Residus i la recuperació d’espais naturals, a les quals es suma la gestió forestal i la prevenció d’incendis. Estes ajudes estan dirigides a municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

La vicepresidenta i responsable de Medi Ambient de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha remarcat que Reacciona “és una convocatòria que transmet cohesió i unitat d’acció enfront del canvi climàtic. Són ajudes que transformen els nostres pobles i ciutats en espais més saludables, amables i inclusius en un nou escenari climàtic”.

La primera de les línies invertix 600.000 euros en l’execució de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural que contribuïsquen a la creació d’una xarxa supramunicipal. Com explica la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, “hem de reduir les emissions perquè el canvi climàtic no vaja a més, i per això apostem per la mobilitat sostenible i activa. Estos itineraris vertebren el territori i fomenten la mobilitat saludable, és a dir, la mobilitat en bicicleta o a peu”. Les ajudes es complementen amb la subvenció per a la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que es publicarà en uns dies i que estava dotada amb 650.000 euros.

 

Gestió de residus

En la segona línia s’invertix un milió d’euros per a la implantació de les accions dels Plans Locals de Gestió de Residus que hagen sigut redactats i aprovats pels plens de les corporacions locals. Respecte als residus s’ha demostrat que l’ampliació de les plantes de tractament i els contenidors d’accés obert als carrers són insuficients. Per este motiu, cal treballar més en el foment de la reducció i la reutilització, evitar el malbaratament d’aliments i impulsar una educació ambiental més dinàmica.

Es subvencionaran actuacions com el compostatge domèstic i comunitari; la recollida o gestió separada de la fracció orgànica o les restes vegetals d’origen públic i privat, incloent l’adquisició de maquinària per al tractament o processament de la palla de l’arròs per a evitar la seua crema en el camp; l’aprofitament energètic dels bioresidus per a reduir, en origen, la fracció destinada a eliminació; la reducció de residus, la reutilització dels productes o l’allargament de la seua vida útil; la recollida porta a porta dels residus i la implantació de sistemes d’identificació d’usuari que permeten aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la ciutadania per afavorir la recollida selectiva en origen; la sensibilització i l’educació ambiental.

 

Espais naturals

Una altra novetat són les ajudes a la gestió i la conservació dels espais naturals dotada amb un pressupost d’un milió d’euros. Algunes de les accions subvencionables són la redacció de memòries justificatives per a la declaració de Paratges Naturals Municipals, l’eliminació i control de flora i fauna exòtica invasora, la recuperació d’espècies amenaçades, protegides o singulars, la creació de bandes de vegetació de ribera i filtres verds o la creació i condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora, entre d’altres.

La quarta línia, amb un pressupost total de quatre milions d’euros, subvenciona actuacions de conservació, manteniment i aprofitament forestal com la reparació de camins i pistes; els treballs silvícoles, de restauració forestal i per augmentar la biodiversitat; la compra d’eines i maquinària; el manteniment de repoblacions o la redacció d’instruments tècnics d’ordenació i protecció. “Hem d’adaptar-nos al canvi climàtic i preparar-nos per a ser menys vulnerables posant en valor el paper protector dels boscos”, ha destacat Maria Josep Amigó.

A més, aquells municipis que compten amb un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat, poden sol·licitar l’ajuda per al manteniment de línies de defensa en tallafocs, faixes auxiliars o la interfície urbana-forestal, o d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, entre d’altres treballs i inversions contemplats en estos Plans.

La vicepresidenta i responsable de Medi Ambient de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha recordat que “com la primera fase de la convocatòria Reacciona 2021, les ajudes són prepagables, és a dir, el 85% de l’import de l’adjudicació s’abonarà una vegada s’hagen baremat les sol·licituds i publicat l’acord de concessió. El 15% restant s’abonarà quan es justifique la despesa”.

Cal recordar que en la primera fase de l’estratègia Reacciona es van convocar les subvencions per a l’autoconsum energètic i la certificació energètica d’edificis municipals, la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus, la redacció de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l’aigua i la implantació del programa 50/50. Enguany, el pressupost total de l’estratègia Reacciona per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic és de 16 milions d’euros.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

 

Curt documental sobre la perseverança dels homes i les dones que distribueixen aliments frescos als habitants de València. Una reflexió sobre la resiliència d’un sistema mil·lenari que s’ha demostrat altament eficient durant la crisi de la COVID19.

Notícia

El parc natural de l'Albufera compta amb prop de mil barques censades, de pesca i passeig turístic, que treballen una mitjana de 300 dies a l'any

Notícia

La finca de Can Colomer serà un dels espais en els quals s’implantarà el programa LIFE AgroForAdapt destinat a treballar a favor de l’adaptació de zones agrícoles i forestals per tal que facin front als efectes del canvi climàtic.

Butlletí