El Port Olímpic i el Zoo posen en marxa la recuperació de la biodiversitat del litoral barceloní

Font: Ajuntament de Barcelona

12/07/2021 - 15:27

S’han començat a instal·lar 2000 blocs de 25 tones de formigó naturalitzats que permetran la colonització de diferents organismes per incrementar la diversitat biològica de la zona i millorar l’estat dels fons marins, mentre que alhora milloraran la seguretat del Port.

El Port Olímpic i el Zoo de Barcelona han iniciat un projecte de renaturalització del litoral a través de l’ambientalització dels dic submergits del Port per afavorir els fons marins i millorar la integració ambiental del Dic de Recer. Aquesta és una part important de l’avenç en la transformació del Port per esdevenir referència de contacte del mar amb la ciutat.

El projecte incrementa la diversitat biològica de la zona, la potenciació de sistemes naturals més productius i la sensibilització de la ciutadania en la conservació del medi marí, emmirallant-se en el Parc dels Esculls de Barcelona, instal·lat al 2003 al litoral de llevant de la ciutat.

El cost de l’obra es de 10,6 milions d’euros, mentre que la inversió de la rehabilitació del dic de Recer és de 17,6 milions d’euros

Els esculls artificials són estructures fondejades prop de la costa de característiques similars a les dels fons rocosos naturals. Es construeixen apilant mòduls de naturalesa diversa i de textura rugosa per tal de facilitar-ne la seva colonització i solen presentar cavitats per tal d’oferir refugi a diferents espècies de peixos, mol·luscs, crustacis, etc. A més d’afavorir la diversitat biològica, el disseny dels esculls artificials està pensat per protegir de la pesca els organismes que hi habitin.

S’hi col·locaran 2.000 blocs de 25 tones que reforçaran els dics submergits garantint la correcta funcionalitat del Port i la seva seguretat, reduint el fenomen de l’ultrapassament durant els temporals.

 

Blocs naturalitzats per recuperar i conservarla biodiversitat marina

Bona part dels blocs de formigó s’han naturalitzat. És a dir, s’han construït amb superfícies i textures rugoses que permeten la colonització de diferents organismes planctònics i marins. Es simulen les superfícies i els forats dels fons rocosos naturals, es millora l’estat dels fons marins del litoral de Barcelona i es contribueix a la millora de la pesca artesanal.

Alhora, l’actuació vol sensibilitzar la ciutadania sobre els aspectes de conservació del mar i una part del dic serà accessible, tant per a observadors del fons marí en remot com per a escafandristes in situ. Les àrees definides per a l’actuació d’ambientalització, en base a condicionants de l’entorn com la qualitat ambiental de l’aigua marina i dels sediments i les ocupacions actuals del fons marí, abasten els morrots de les esculleres del dic submergit i la seva zona frontal.

Un dels objectius més concrets és el de recuperar les poblacions de les espècies típiques de fons litoral rocosos i els seus entorns sorrencs. La instal·lació d’estructures tubulars a la zona entre dics potenciarà la reproducció d’espècies de cefalòpodes en crear àrees protegides que facilitin la posta de les femelles i el refugi.

Les intervencions que es plantegen proporcionaran un increment de la biodiversitat i la generació de biomassa i suposaran grans beneficis a nivell ambiental, com la millora de l’aigua i el segrest de carboni que mitiga l’escalfament global. A més, tindran un vessant didàctic per explicar i sensibilitzar sobre la necessitat de conservació del medi ambient marí i serà un espai de promoció d’activitats de lleure, com ara l’escafandrisme.

 

El Parc dels Esculls, un mirall per al projecte al Port Olímpic

El marc de referència per a aquesta actuació és el Parc d’Esculls de Barcelona, instal·lat el 2003 al litoral de llevant de la ciutat, que s’ha convertit, amb el temps, en un lloc de característiques similars a les d’uns fons rocallosos naturals i ha millorat els fons marins del litoral barceloní.

Al 2009 el Zoo de Barcelona va fer-se càrrec del seguiment científico-tècnic amb l’objectiu d’obtenir dades característiques de l’estat de les estructures enfonsades, de la seva colonització per éssers vius, de la seva eventual incidència en les platges i costes pròximes i de l’evolució de les comunitats pesqueres i marines. La millora de la qualitat ambiental de l’entorn del fons marí, amb l’increment dels recursos pesquers i la diversificació d’usos lúdics de l’espai litoral, ha estat evidenciada pels estudis de seguiment realitzats.

Els diferents temporals de llevant dels darrers anys han provocat canvis en els dics submergits, detectant-se inestabilitat en els talussos dels dics i pèrdues de material en la seva part externa. L’actuació prevista suposa, també, incrementar la seguretat del Port Olímpic i reduir el fenomen d’ultrapassament al dic de Recer durant els temporals. Es reforçaran els quatre dics submergits, fent-los recréixer amb un nou dic revestit amb 2.000 blocs de formigó de 25 tones cadascun. Les últimes setmanes s’han realitzat els treballs d’adequació, reforçant el talús exterior i el peu d’escullera amb blocs irregulars d’un pes variable d’entre una i tres tones, i avui s’ha iniciat la col•locació d’aquests grans blocs de formigó naturalitzats.

Està previst que aquesta part del projecte de rehabilitació del Dic de Recer, que compta amb un pressupost de 10,6 milions d’euros, tingui una durada de vuit mesos, tenint en compte les possibles afectacions meteorològiques i l’estat de la mar. Els blocs de pedra, construïts a la pedrera de Vallcarca, es traslladaran al Port des del Garraf, i es col•locaran als dics submergits mitjançant una pontona que ja ha quedat instal•lada al Port Olímpic. La col•locació ha començat pel dic submergit situat al cantó de la Platja de Nova Icària i acabarà amb el dic situat més a l’extrem de la platja de Somorrostro. Les obres estan sent dutes a terme l’empresa pública BIMSA.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Barcelona destaca com una de les metròpolis més actives en el mapeig de biodiversitat marina en un recompte mundial de natura urbana.

Article

L’esdeveniment, que buscava promoure la sostenibilitat i conscienciació ambiental, amb especial atenció a l’ecosistema marí, va ser tot un èxit. En paral·lel, es va presentar el Llibre “El Futur que volem”.

Notícia

El Port Olímpic de Barcelona instal·la vint gabions de bioregeneració dissenyats per afavorir la restauració dels ecosistemes marins. Més endavant se n’avaluaran els resultats per saber si són adequats per a les aigües del litoral barceloní.

Butlletí