El Punt Verd Mòbil Escolar de Barcelona actualitza el seu disseny amb la participació de 12 escoles

04/07/2021 - 16:34

L’any passat es va iniciar un procés de participació amb 12 escoles de Barcelona per recollir idees i dibuixos que poguessin decorar el camió del Punt Verd Mòbil Escolar.

El Punt Verd Mòbil Escolar (PVME) és un servei que porta en funcionament 14 anys, des del curs 2007-2008. El seu objectiu és facilitar als centres educatius de la ciutat la correcta gestió dels residus especials que generen, així com sensibilitzar la comunitat educativa. Es tracta d’un servei de caràcter educatiu que busca fomentar la separació dels residus i l’ús dels punts verds entre els infants i les seves famílies. El servei es coordina des del programa d’educació ambiental Barcelona Escoles + Sostenibles (E+S) de l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa SIRESA, gestora dels Punts Verds de la ciutat.

Es tracta d’un servei gratuït a disposició de tots els centres educatius de Barcelona, en què s’ofereix, amb prèvia sol·licitud, la visita d’un camió a l’escola per tal de recollir de manera selectiva els residus especials com ferralla, material de laboratori, oli vegetal, piles i fluorescents, pintures, vernissos i coles, petits electrodomèstics, tòners i cartutxos de tinta, radiografies, material informàtic o aerosols, entre d’altres.

Tot i que durant el curs 2019-2020 l’emergència sanitària causada per la COVID19 va provocar que s’hagués d’aturar el servei del 16 de març al 12 de juny amb el tancament dels centres educatius durant els mesos de confinament, van ser un total de 108 centres els que van visitar el PVME, amb una mitjana d’ocupació, de setembre a juliol, del 72%. El curs 2018-2019, en canvi, van ser 138 centres els que van fer ús del servei i la mitjana d’ocupació va ser del 79%.

Les dades d’ocupació del Punt Verd Mòbil Escolar dels últims anys mostren un augment considerable del percentatge d’ocupació des del curs 2007-2008, moment en el que es va posar en funcionament el servei. Cal destacar que, tot i que en els darrers anys la mitjana anual està una mica per sobre del 80%, a partir del mes de febrer i fins al juny habitualment s’obtenen uns valors d’ocupació mensuals per sobre del 90%.

Al febrer del 2020 es va demanar a diferents centres educatius de la xarxa que participessin en el disseny del nou camió del PVME. L’objectiu era que la nova imatge del Punt Verd Mòbil Escolar transmetés de quina manera les persones som responsables de gestionar correctament els residus que produïm i com el fet de portar-los als punts verds pot minimitzar el canvi climàtic.

Van enviar els seus dibuixos l’Escola Font d’en Fargas, la Salle Bonanova, l’INS Doctor Puigvert, l’Escola Rambleta del Clor, els Jesuïtes de Gràcia-Col·legi Kostka, el Centre Juvenil Martí Codolar, l’Escola dels Encants, l’INS Ramon Llull, l’INS Anna Gironella de Mundet, els Maristes de Sants, l’Escola Fasia de Sarrià i l’Escola Auró.  L’Ajuntament ha treballat en una proposta final a partir dels 82 dibuixos rebuts, que ja es pot veure estampada en el camió del Punt Verd Mòbil Escolar.


 
Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament del Prat de Llobregat organitza una formació, en el marc de la Xarxa ‘Al Prat, escoles més sostenibles’, dirigida als docents cada curs escolar. Aquest curs 21/22 es treballa la metodologia de la indagació científica amb continguts ambientals.

Article

Es tracta d’un projecte conjunt de l’Ajuntament i la comunitat educativa, inserit en la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha creat un nou portal web interactiu amb informació i recursos sobre el medi ambient de la ciutat. Està format per les àrees temàtiques de la biodiversitat i els espais verds, l’energia, la gestió de residus, l’aigua, la promoció ambiental i la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Butlletí