La ZBE de l’àrea de Barcelona, model per a ciutats d’arreu de l’Estat

Font: AMB.

30/06/2021 - 09:00

La nova Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern espanyol obligarà totes les ciutats del país de més de 50.000 habitants a establir zones de baixes emissions urbanes. En total, 148 ciutats espanyoles hauran d’implantar aquesta mesura abans del 2023. Aquesta mesura representarà una millora de la qualitat de vida per als 24 milions de persones que avui respiren aire contaminat, el 52% de la població espanyola.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Direcció General de Trànsit van presentar, el dijous 17 de juny a Madrid, la primera Guia tècnica per a la implementació de zones de baixes emissions (ZBE) a tot l’Estat.

La guia es basa en la ZBE de Barcelona, creada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els cinc municipis connectats per les rondes, d’acord amb el sistema d’etiquetatge de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT), i té l’objectiu de promoure i ajudar les autoritats municipals a implantar aquestes zones protegides en les seves localitats a partir de l’exemple de la ZBE Rondes de Barcelona.

La Guia, en què s’exposa el procediment tècnic per implantar zones de baixes emissions, està disponible en format digital. L’AMB també la distribuirà als municipis de més de 50.000 habitants perquè els serveixi de model quan les hagin d’implantar.

Segons la guia, les ZBE es fonamenten els cinc eixos clau següents:

Model d’ordenances comú. La posada en funcionament de la ZBE forma part d’un model d’ordenança comú a tots els municipis.
Sistema d’etiquetatge de la DGT. La ZBE es basa en el sistema estatal d’etiquetatge de vehicles de la DGT.
Model de ZBE 2.0. Es planteja un control automàtic mitjançant sistemes tecnològics de lectura de matrícules. Amb més de 120 càmeres amb lectura de matrícules, es tracta d’un dels projectes tecnològics més ambiciosos de l’Estat.
Senyalització comuna. Es proposa un sistema comú de senyalització per a totes les ZBE. La senyalització implantada a Barcelona ha estat assumida recentment per la DGT per implantar-la a la resta d’Espanya.
Comunicació i acceptació ciutadana. L’establiment d’una ZBE comporta múltiples accions vinculades a comunicar la mesura i quina n’és la motivació.

ZBE obligatòries en ciutats de més de 50.000 habitants

La nova Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern espanyol obligarà a establir ZBE urbanes en totes les ciutats del país de més de 50.000 habitants com a mesura essencial per millorar la qualitat de l’aire. Això suposa que, en total, 148 ciutats d’Espanya hauran d’implantar aquesta mesura abans del 2023.

Això representarà una millora de la qualitat de vida per als 24 milions de persones que avui respiren aire contaminat en aquestes ciutats, el 52% de la població.

D’altra banda, les zones de baixes emissions també s’inclouen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, presentat el 7 d’octubre de 2020 i que s’emmarca en el nou fons de recuperació Next Generation EU. Aquest nou fons permetrà que el país mobilitzi un volum d’inversió sense precedents: fins a 140.000 milions d’euros en els propers sis anys.

Més enllà de la nova Llei del canvi climàtic del Govern, que estableix l’obligatorietat per al territori espanyol, cal destacar que anteriorment ja es demanaven aquest tipus de mesures per millorar la qualitat de l’aire des de diversos àmbits europeus i internacionals, com en la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008; la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, de l’any 2000; l’Acord de París, del 2015, i la Declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 25 de setembre de 2015.

La ZBE Rondes de Barcelona

Des de l’1 de gener de 2020, per vetllar per la salut de la ciutadania i millorar la qualitat de l’aire, i tal com ja s’ha fet en més de 200 ciutats i metròpolis europees, s’ha restringit la circulació permanentment a la ZBE Rondes de Barcelona.

De dilluns a divendres feiners, entre les 7.00 i les 20.00 hores, els vehicles més contaminants, aquells als quals no correspon etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no poden circular per aquesta àrea protegida de 95 km². La mesura afecta tant els vehicles de l’Estat com els estrangers i s’han establert moratòries per a furgonetes, autobusos, autocars i camions.

S’hi inclouen cinc municipis metropolitans: Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, i part d’Esplugues de Llobregat i de Cornellà de Llobregat.

Registre metropolità

En el web zbe.barcelona s’allotja el Registre metropolità, amb tota la informació sobre la ZBE Rondes Barcelona i sobre els tipus d’excepcions i autoritzacions.

Aquesta és la plataforma tecnològica on s’ha d’inscriure la ciutadania amb vehicles als quals no correspon etiqueta ambiental de la DGT, així com els vehicles estrangers (que, posteriorment, podran sol·licitar i tramitar les seves autoritzacions per poder accedir a la ZBE Rondes de Barcelona i circular-hi) i altres vehicles exempts de la normativa.

Actualment, el nombre de visites acumulades supera el milió i mig. L’eina de consulta d’etiquetes de la DGT i matrícules ha rebut 268.000 consultes. El Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats ja ha rebut més de 100.000 sol·licituds.

Beneficis de la ZBE Rondes de Barcelona

La implantació de les ZBE suposa beneficis importants. En el cas de Barcelona i la seva àrea:

S’ha reduït en més del 50% la xifra de vehicles que circulaven sense etiqueta ambiental.
La proporció de vehicles que circulaven sense distintiu ambiental per aquesta àrea va passar del 20% durant el seu anunci (el 2017) al 9-10% durant la primera meitat de l’any 2020, i al 2-2,5% en l’actualitat.

La ZBE ha contribuït a la renovació del parc de vehicles.
En el darrer any s’ha accentuat el desballestament dels vehicles més contaminants, amb un descens de 80.000 vehicles sense etiqueta ambiental.

El 95% de les persones enquestades per l’AMB creu que la contaminació és un problema important. El 93% coneix la ZBE, el 80% la valora favorablement i el 53% considera que es tracta d’una mesura justa.

Un estudi del mes d’abril passat de l’Aliança Europea de Salut Pública assenyala que les ZBE són les mesures més efectives per reduir la contaminació dels tòxics locals PM10 i NOx.

 

Relacionats

Article
Reconeixement a títol pòstum

Enguany el Congrés Acusticat va donar un segon premi #ACUSTICAT2024 a títol pòstum a Francesc Xavier Magrans, un dels referents de l'acústica al nostre país.

Article

Aigües de Reus ha presentat aquest dimarts, 12 de març el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, que en breu es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació per segon cop després que un primer concurs quedés desert a principi de 2023

Article

El ple ha acordat l'adhesió a la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics

Butlletí