Experiències d’autoconsum compartit a la ciutat de Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

18/05/2021 - 17:09

L'Aula Ambiental de la Sagrada Família va organitzar, el passat 4 de març una sessió virtual per presentar experiències d’autoconsum compartit a la ciutat, i més concretament a l'Eixample.

 

La jornada va comptar amb la participació d’un veí de la finca ubicada a carrer Sardenya 153 que ha incorporat recentment una instal·lació de generació fotovoltaica al terrat comunitari de 5kW de potència amb bateria de li-ió per generar la seva pròpia energia elèctrica i emmagatzemar l’excedent. Els va acompanyar en l’explicació l’enginyeria Energia 0 que els hi ha ajudat i assessorat durant tot el procés.

El veí de la comunitat, Jesús Vicente, explicava que van decidir posar generació al seu edifici perquè tenien clar que els hi suposaria un estalvi molt important de la despesa energètica dels usos comuns i volien continuar reduint costos tot i haver fet ja algunes actuacions prèvies com la millora de l’enllumenat.

La comunitat està molt satisfeta perquè els estalvis són evidents i el seu consum energètic s’ha reduït entorn de del 70%. Només amb aquest estalvi expliquen que ja amortitzen la instal·lació però, a més, disposen de bonificacions de l’IBI i això fa que l’estalvi sigui encara superior i pràcticament tinguin una recuperació immediata de la inversió, tot i que encara estan pendents de presentar la documentació necessària per obtenir-la.

El Jesús també va explicar que han col·locat aparells de monitorització a la instal·lació que els permeten veure la producció sempre que volen a través d’un ordinador o del telèfon i això els ha permès posar a règim la instal·lació més ràpidament i conèixer de primera mà el seu funcionament, quan i com produeix.

L’Albert Sánchez d’Enginyeria 0 va explicar com ha funcionat el seu acompanyament professional. Algunes coses bones a destacar són l’estalvi (reducció del 70% del consum energètic) però també ha esmentat algunes dificultats generals com per exemple la impermeabilització prèvia necessària en molts casos de la coberta i en particular el fet que el subministrament de l’escala de carrer Sardenya no anava a 400V com hauria de ser esperable sinó a 230V qüestió que dificulta el disseny o esquema de funcionament per l’existència de la bateria. De fet comenta que a dia d’avui encara queden molts subministraments elèctrics a comunitats amb tensió antiga.  

A més de l’experiència d’aquesta comunitat de veïns, també es van explicar quines son les eines i ajudes que ofereix l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar l’autoconsum residencial. Des de l’Agència de l’Energia de Barcelona es van presentar instruments com el mapa de generació fotovoltaica, guies pràctiques d’autoconsum, les bonificacions que s’ofereixen i un espai de consulta on resoldre tots aquells dubtes i inquietuds de la ciutadania envers la generació. Així doncs totes les consultes que disposin els veïns i veïnes de la ciutat es poden derivar al Servei d’Informació a l’autoconsum que ofereix suport personalitzat a tothom que hi estigui interessat. 

També es va comptar amb la participació de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública que ofereix suport i tarifes especials per a aquelles comunitats que apostin per la generació.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'autoconsum compartit és una de les fórmules per abastir-se d'energia renovable pròpia.

Article

Les diverses administracions supramunicipals organitzadores de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible a Catalunya han preparat aquest interactiu amb recursos per promoure l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques.

Article

El llibret Dades del medi ambient a Catalunya presenta les dades estadístiques ambientals bàsiques anuals des de l’any 1993 (edició de 1994).

Butlletí