Entren en funcionament els contenidors intel·ligents a Sant Pere de Ribes

22/04/2021 - 09:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf prova un nou model de recollida i transport de residus amb tecnologia smart al sector del Carç-Torreta de Sant Pere de Ribes.

Es tracta d’una prova pilot en què, per fer la recollida de la brossa orgànica i el rebuig, s’ha implementat als contenidors d’ambdues fraccions uns dispositius electrònics de tancament i obertura. Aquest contenidors estan instal·lats a la via pública i operatius des del 7 d’abril, amb l’objectiu de comprovar el seu funcionament i avaluar com milloren els índexs de reciclatge. És doncs una iniciativa experimental pionera a la comarca que pretén avaluar l’aplicació i avantatges de les noves tecnologies en la gestió dels residus, i estudiar el model per valorar la possibilitat de fer-lo extensiu al conjunt del territori de la Mancomunitat.

Les setmanes prèvies a la seva entrada en funcionament, un equip d’agents cívics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb el suport del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ha informat al veïnat de la zona que participa a la prova pilot sobre el seu funcionament alhora que han recordat com separar correctament els residus a casa i a quin contenidor cal dipositar cada fracció. Mitjançant aquestes visites i un punt d’informació, s’ha lliurat a cada llar i als comerços del sector del Carç-Torreta les targetes magnètiques, que junt amb una aplicació mòbil, permeten desbloquejar l’obertura dels contenidors. En les visites realitzades també s’han consultat particularitats per tal de tenir-les en compte.

A partir del 6 de maig, una vegada els veïns i veïnes que participen a la prova pilot s’hagin acostumat a utilitzar la targeta i l’aplicació mòbil per obrir aquests contenidors intel·ligents, es preveu que s’estableixi un calendari de dies d’obertura però sense restriccions horàries. Així, amb l’objectiu de reduir els residus que no es poden reciclar, els contenidors de rebuig només es podran obrir els dimecres i diumenges, mentre que els contenidors d’orgànica es poden obrir cada dia. Pel mateix motiu la boca d’entrada dels contenidors és més reduïda, per minimitzar els residus impropis a cada fracció. Els contenidors d’envasos, paper i cartró i vidre, no utilitzen sistemes de tancament per facilitar i incentivar el reciclatge.

Recordar al veïnat que participa a la prova pilot, que tenen a la seva disposició un telèfon d’informació, el 687 545 728, per enviar a través de Whatsapp les consultes i dubtes que pugui generar aquest sistema de recollida així com per avisar sobre les incidències del seu funcionament.

Amb les dades que s’obtinguin de la prova pilot, la Mancomunitat Penedès-Garraf podrà ajustar millor el desplegament del nou model de recollida amb sistemes de contenidors intel·ligents, donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els nivells de recollida selectiva i recuperació dels residus municipals així com estudiar la possibilitat d’aplicar bonificacions a les taxes ciutadanes i comercials vinculades a la gestió dels residus.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Coincidint amb la Setmana de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està instal·lant fonts d’aigua en diversos equipaments municipals amb l’objectiu de reduir els envasos de plàstic d’un sol ús.

Notícia

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) la Llagosta compta a partir d’aquest mes de setembre amb una planta de generació d’energia solar fotovoltaica. La instal·lació està formada per 290 plaques que es troben ubicades i distribuïdes a les cobertes de diferents edificis de l’EDAR: pretractament, sala de control, bufants d’aireació i edificis auxiliars.

Notícia

L'Ajuntament de Castelldefels ha iniciat una campanya per conscienciar la població que bona part dels residus que s'aboquen al carrer acaben a les platges i al mar.

Butlletí