L'AMB amplia les bonificacions de la tarifa de l'aigua a les famílies en situació de vulnerabilitat

Font: AMB

10/03/2021 - 10:27
Foto: AMB

Foto: AMB

El vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, s'ha reunit aquest 25 de febrer amb els representants dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle de l'aigua (ABEMCIA), per ampliar les bonificacions a les famílies en situació de vulnerabilitat. L'AMB passarà a bonificar el 100 % de la quota fixa als usuaris que es trobin en els trams de consum 1 (fins a 6 m3/mes) i 2 (fins a 9 m3/mes), i que compleixin els criteris de selecció. La mesura, que serà ratificada pel Consell Metropolità, entrarà en vigor a mitjans del 2021 i beneficiarà 60.662 unitats familiars.

L'Àrea d'Ecologia de l'AMB revisarà la tarifa social de l'aigua per tal d'augmentar les bonificacions a la població metropolitana, amb l'objectiu de seguir pal·liant els greus efectes socioeconòmics de la pandèmia de covid-19, que ha suposat un important augment de l'atur i una disminució del poder adquisitiu de moltes famílies.

La mesura s'ha acordat en una reunió entre el vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, i representants dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l'Aigua (ABEMCIA).

Nous criteris de tarifació


La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que passen per una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d'unes condicions especials per consumir el volum d'aigua que l'OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

Les tarifes d'aigua a l'àrea metropolitana es calculen per trams de consum, per penalitzar els consums més alts del que es considera un ús responsable. És a dir, com més aigua gasta un domicili o comerç, més paga per cada metre cúbic d'aigua. Així, si una llar amb una mitjana de tres persones, consumeix 9 m3 al mes, pertany al tram 2 i pagarà 14,76 € mensuals per l'aigua consumida. Si puja als 15 m3, pertany al tram 3, i la factura arribarà als 26,34 €, i així successivament.

Amb els nous criteris acordats avui, l'AMB bonificarà el 100 % de la quota fixa del tram 1 (fins 6 m3/mes) i del tram 2 (fins 9 m3/mes) a persones i famílies en les circumstàncies següents:

  • Famílies amb tots els seus membres a l'atur.
  • Persones que percebin la pensió mínima.
  • Persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
  • Persones o famílies amb un informe dels serveis socials del seu ajuntament que les situï en risc d'exclusió residencial

Actualment, la bonificació que ofereix la tarifa social de l'aigua és del el 50% de la quota de servei en els trams 1 i 2, i cada municipi té acords amb la companyia subministradora per cobrir el 50 % restant. Segons Badia, "amb la nova definició, el sistema de cobertura de les persones vulnerables guanyarà en homogeneïtat i solidesa, i es consolida la garantia de dret d'accés per a totes les llars de l'AMB sigui quina sigui la seva situació socioeconòmica".

L'àrea d'Ecologia de l'AMB estima que aquesta mesura arribarà a 60.662 unitats familiars, xifra que representa el 4,81 % del total d'usuaris domèstics dels municipis abastits per ABEMCIA.

La modificació de l'ordenança reguladora acordada avui entre l'AMB i els municipis metropolitans es portarà a votació al Consell Metropolità del mes de març, i es preveu que pugui entrar en vigor a mitjans del 2021.

Aquesta reformulació se suma a la bateria de mesures que l'AMB ha posat en marxa des de l'inici de la pandèmia, relacionades amb les seves competències, per suavitzar l'impacte negatiu en l'àmbit econòmic, entre altres:

  • Línia d'ajuts (1 M€) per fer front al pagament de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i el tribut metropolità.
  • Ajornament del pagament per a autònoms i pimes del rebut de la TMTR i del rebut d'energia per a usuaris de Barcelona Energia.
  • Posada en marxa del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), dotat amb 110 M€, amb mesures referides a la transició ecològica i la mobilitat sostenible.
  • Programa ApropAMB, per reactivar l'economia metropolitana.
  • Ajornament del pagament dels lloguers de pisos i locals de l'IMPSOL i REGESA.

La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d'abastament d'aigua.

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, de Catalunya, no s'interromprà el subministrament d'energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El total de reusencs que beuen quotidianament aigua de l’aixeta és d’un 43,6%, el percentatge més elevat des que Aigües de Reus du a terme la seva enquesta anual de satisfacció dels usuaris.

Notícia

El consum total d'aigua a la ciutat de Reus s'ha reduït un 12% en relació al mateix període de 2022, des que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va decretar l'alerta per sequera el passat 13 de juny.

Notícia
Afecta a 12 nous municipis

S'ha aprovat la declaració d'emergència per sequera als municipis que depenen de l'embassament de Darnius Boadella. S’adopta aquesta mesura arran del seu descens, amb un volum del 17% de la seva capacitat.

Butlletí