Caldes d’Estrac incorpora criteris de salut al Planejament urbanístic

04/03/2021 - 10:00

Caldes d’Estrac serà un dels primers municipis que incorpori la perspectiva de la salut en el seu planejament urbanístic.

En el marc del Catàleg de Serveis 2019 l’ajuntament de Caldes d’Estrac va sol·licitar suport al Servei d’Urbanisme per a la redacció de l’Avanç del seu POUM, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Derivat de la decidida aposta de la GSHUA per la incorporació de criteris de salut en el suport que dona als ens locals en matèria urbanística, i en estreta col·laboració amb el Servei de Salut Pública que lidera el grup Entorn urbà i salut pel foment d’entorns urbans saludables, es va aprofitar la oportunitat per implementar una prova pilot de l'aplicabilitat de dues de les guies metodològiques fruit de l’esmentat treball transversal i corporatiu.

Ens referim a la Guia per a incorporar la perspectiva de salut en els plans d'ordenació urbanística municipal i de la Guía para la implementación de la herramienta de Evaluación de Impactos en Salud (EIS) en los Planes de Ordenamiento Urbanístico Municipales (POUM), publicades a la web: https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/publicacions

L’Avanç del POUM és la primera fase del procés de redacció del Pla d’ordenació urbanístic municipal. Aquest document estableix les línies principals d’actuació, i fixa les condicions per al creixement i desenvolupament del municipi.

En el moment de l’Avanç es determinen els objectius i criteris bàsics a partir dels quals es construirà el model de ciutat, es defineixen els projectes i els àmbits clau que determinaran la relació del municipi amb el territori, i es fixen les estratègies per a la millora del municipi. L’Avanç del POUM és, per tant, el document que serveix com a punt de partida per definir el model de ciutat pel que aposta l’equip de govern i és un moment clau per a incorporar la perspectiva de salut i posar les persones al centre en la presa de decisions.

Amb el suport de la Universitat de Vic, s’ha fet l’anàlisi de les propostes del document d’avanç, que conclou que estan plenament alineades amb els criteris de “ciutat saludable”, i té en compte tots els aspectes clau: millora de la connectivitat per incrementar, entre d’altres coses, el desplaçament a peu o en bicicleta, apostar per l’increment d’espais lliures, i per la mixticitat d’usos del sol i tipologies edificatories.

Amb la incorporació de la perspectiva salut en el nou planejament urbanístic, l’ajuntament de Caldes d’Estrac fa una clara aposta per definir un model territorial cada cop més saludable, i que prioritzi la salut i el benestar de les persones que hi viuen.


 

Relacionats

Article

L’AMB engega un projecte en tres municipis metropolitans

Article

El consistori estudiarà cas per cas cada centre per tal d’implementar mesures que permetin allunyar-ne els cotxes per reduir la perillositat i la contaminació i per fer entorns més agradables. Es treballarà en tres fases d’actuacions: d’implementació immediata, d’embelliment i de consolidació

Article

La Universitat de Barcelona promou la mobilitat sostenible entre els seus treballadors i treballadores durant els desplaçaments laborals, gràcies a la Flota UBici, una iniciativa reconeguda com a una de les Bones idees per canviar el món de 2022. Voleu conèixer tots els detalls?

Butlletí