El Govern dona llum verda al Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya 2021-2026

02/03/2021 - 11:08

El Pla és un full de ruta per a un sector estratègic de país, que vol construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d’accés universal, que assenta les bases del Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya.

Amb l’objectiu de dotar al país de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país, i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat, reconeguts pels consumidors i consumidores, el Govern ha aprovat avui el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, i encomana al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) la seva cogestió i governança, així com l’impuls de les línies estratègiques i les iniciatives i actuacions que l’integren.

La situació extraordinària i sense precedents generada per la pandèmia ha evidenciat el paper fonamental del sector agroalimentari i ha posat en relleu els riscos, les vulnerabilitats, i les desigualtats existents, però també les oportunitats que cal explorar per a articular un sistema alimentari més resilient i capaç de garantir la sostenibilitat del model. És en aquest context en què el PEAC s’erigeix com a instrument per a transformar el sistema alimentari català, vehiculant la consecució dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’àmbit alimentari i alineant-lo amb les principals polítiques europees alimentaries,  agràries, econòmiques, i d’innovació. La implementació efectiva d’aquest pla ha de portar al desplegament de 301 actuacions en els pròxims 5 anys.

El sistema alimentari és una peça clau per a avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat atès que aconsegueix generar un impacte directe en termes mediambientals, socials i econòmics al territori. És l’únic element que, a més de ser imprescindible per a la vida de les persones, estructura i vertebra d’una manera molt important el territori i l’economia del país. Concretament, representant un 14,1% del PIB català, el sector agroalimentari genera 565.700 llocs de treball, que representen el 15,5% de l’ocupació catalana.

Només amb el reconeixement explícit dels vincles i les relacions que estableixen els agents de la producció, els consumidors, els fabricants, els distribuïdors, la venda i la restauració, amb la salut, el medi ambient, la cultura i l’educació, entre altres àmbits, es pot impulsar actuacions integrals que abordin els reptes de futur que demanda la nostra societat.

Amb aquesta premissa, i amb l’objectiu de disposar d’una política alimentària única i compartida, construïda entre tots els agents de la cadena de valor alimentària, el Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026.

Concretant l’encàrrec de govern, el 2017 es va crear el Consell Català de l’Alimentació, com a estructura de participació, col·laboració, debat, i consulta en matèria agroalimentària. Aquest espai, aglutinador de les visions dels diferents agents que participen en la cadena de valor alimentària, esdevé l’impulsor i el garant de la concreció del Pla com a instrument interdepartamental, intersectorial, i integrador del sector agroalimentari català. El Pla aprovat avui pel Govern va ser referendat pel Consell el passat 14 de desembre.

El document és el resultat de més d’un any de treball intens, d’un debat profund, del treball col·lectiu, i del consens dels integrants de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d'elaboració, transformació, i distribució, el comerç i la restauració. En el procés d’elaboració han participat més de 350 experts en l’àmbit alimentari, més de 200 entitats i associacions del sector, i, a través d’un procés participatiu obert, més de 450 ciutadans, garantint d’aquesta manera la multisectorialitat i transversalitat d’aquest instrument, i responent a les necessitats del sector, del territori, i de la nostra societat.

La concreció d’aquesta estratègia ha de permetre convertir Catalunya en un país de referència en termes d’excel·lència alimentària, reconegut i valorat com a tal per tots els agents de la cadena de valor alimentària, tant a escala catalana, com estatal, i internacional.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

MENJA, ACTUA, IMPACTA et proposa un viatge de descoberta dels efectes de la nostra manera de menjar i de les extraordinàries oportunitats de millora que tenim si canviem l’actual sistema alimentari.

Notícia

Es tracta del depredador natural del pugó, que afecta diferents arbres i provoca caiguda de les fulles i la melassa, que deixa el terra brut i enganxifós.

Notícia

La Fundació Drissa, entitat gironina dedicada a la inserció laboral de persones amb un problema de salut mental, ha posat en marxa un projecte educatiu de sostenibilitat agrària i ambiental.

Butlletí