La Generalitat renova l'Estratègia per a l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya per al període 2021-2027

Font: Generalitat de Catalunya

01/03/2021 - 13:25

Des de la posada en marxa de l’estratègia, l’any 2014, s’ha incrementat un 81,6% el consum d’aquest recurs renovable de proximitat. El document preveu assolir un consum de 730.000 tones anuals de biomassa al final del període, i instal·lar equips i calderes fins arribar als 844 MW de potència.

La Generalitat ha renovat per al període 2021-2027 l’Estratègia  per a l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya, amb l’objectiu de seguir potenciant l’ús energètic per a usos tèrmics d’aquest recurs renovable de proximitat. La revisió actualitza les línies d’acció de l’Estratègia, que es va començar a aplicar l’any 2014, i estableix nous objectius amb la voluntat de seguir avançant en els usos energètics de la biomassa i aprofundir en els beneficis que implica. La biomassa forestal és una font energètica renovable d’origen local, i el seu aprofitament contribueix a una millor gestió dels recursos del país.

L’Estratègia continuarà donant prioritat als usos tèrmics de la biomassa forestal, i el seu contingut s’ha adequat al nou entorn normatiu europeu i català, que en els darrers anys s’ha orientat a fer front al canvi climàtic i a transformar l’economia i el model energètic per tal de descarbonitzar-los. Les actuacions plantejades pretenen augmentar l’explotació d’aquest recurs, i també que aquest creixement sigui sostenible, que possibiliti la substitució de combustibles fòssils i que doni lloc a un sector d’activitat tecnificat i arrelat al territori.  

Un primer eix d’actuacions fa referència a l’obtenció de la biomassa, i inclou mesures com assessorar les iniciatives emergents en l’avaluació de recursos, ajudar a la implantació de la millor logística de subministrament, prioritzar els esforços en les zones on el risc d’incendi és més elevat o simplificar el procés d’avaluació d’impacte ambiental de les actuacions relacionades amb l’extracció de la biomassa sempre que sigui possible.

En l’àmbit de la transformació energètica, les actuacions s’encaminaran a impulsar la utilització de biomassa forestal i agrícola de proximitat per part del teixit industrial català i a afavorir la producció d’estelles, pèl·lets i briquetes per part d’empreses establertes a Catalunya que puguin proveir amb rapidesa al mercat. Pel que fa la comercialització, es treballarà per implementar mecanismes per a garantir el subministrament de biomassa, garantir l’ús de biocombustibles sòlids de qualitat i amb l’etiquetatge corresponent, i impulsar centres de producció de carbó vegetal amb tecnologia eficient.

El consum de biomassa és l’objecte d’un altre eix d’actuacions, i inclou mesures com la promoció de xarxes de calor, les comunitats energètiques i les instal·lacions de biomassa forestal per a ús tèrmic industrial, l’impuls d’instal·lacions de referència, o el foment d’instal·lacions de calefacció alimentades amb biomassa forestal en els edificis de les administracions públiques, entre d’altres.

Tots aquests àmbits aniran acompanyats d’un conjunt de mesures de caràcters transversal, que van des de la formació, divulgació i informació sobre la utilització de la biomassa forestal, l’impuls de la recerca i el desenvolupament tecnològic o l’elaboració i recopilació de dades i estadístiques per conèixer i monitoritzar l’evolució del sector. La intenció és que tota l’Estratègia contribueixi a consolidar un sector d’activitat al voltant de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com a oportunitat de creixement econòmic i creació de feina qualificada.

Amb aquestes línies d’actuació, l’Estratègia s’estableix com a objectiu aconseguir que l’any 2027 el consum de biomassa forestal per a usos tèrmics sigui de 730.000 tones, és a dir, un 68% més que el consum existent l’any 2019. Per categoria de combustible, es pretén incrementar un 149% el consum d’estella, fins les 340.000 tones anuals; doblar el consum de pèl·let, fins les 135.000 tones; i augmentar un 11% el consum de llenya, fins a les 255.000 tones.

Assolir aquests objectius requereix la instal·lació de 844 MW en equips, i suposaria una reducció d’emissions de GEH de 221.000 tones anuals, la gestió de 30.400  hectàrees de superfície forestal i la creació d’uns 770 llocs de treball.

Des de la seva posada en marxa, l’any 2014, l’Estratègia catalana per a l’aprofitament de la biomassa ha permès consolidar el creixement constant anual de consum d’aquest recurs. L’any 2019 es van consumir a Catalunya 434,8 milers de tones de biomassa, un 81,6% més que l’any 2013, i la superfície forestal dedicada a aquests usos ha crescut un 81,1%, fins les 18.115 hectàrees. A més, s’han impulsat accions per estructurar i dinamitzar el sector i els seus agents, i s’ha coordinat l’actuació de la Generalitat, per tal de donar una resposta única i consensuada als interlocutors en aquest àmbit. Tanmateix, factors com el baix nivell de preus dels combustibles fòssils, especialment durant els anys 2015 i 2016, han impedit que s’assolissin els objectius previstos  a l’inici de l’Estratègia.

Catalunya, un país de boscos

Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any de les masses forestals. Els boscos són la infraestructura verda més important del país, però la silvicultura i  l’aprofitament forestal només representa el 3,9% del PIB del sector primari i el 0,03% del PIB global del país.

L’Estratègia fa compatible l’aprofitament energètic de la biomassa amb la preservació dels valors propis dels espais forestals. La gestió forestal garanteix la persistència de les masses de bosc, afavorint-ne la salut i vitalitat dels seus ecosistemes, i mitjançant l’aplicació de condicionants de disponibilitat i de sostenibilitat es possibilita que l’aprofitament dels recursos forestals contribueixi al desenvolupament socioeconòmic del territori i, alhora, a la conservació de la biodiversitat i a la prevenció dels riscos naturals.

L’aprofitament energètic de la biomassa forestal té un comportament neutre pel que fa a les emissions de CO2 i dona peu a la substitució de combustibles fòssils, fet que es tradueix en una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, és un recurs renovable i de proximitat, i està en línia amb els diferents mandats i objectius establerts per tal de materialitzar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic.

L’Estratègia, doncs, és un instrument imprescindible per aconseguir el compliment dels objectius energètics, forestals, socioeconòmics i els vinculats al canvi climàtic que s’ha fixat Catalunya en el marc de les legislacions i iniciatives internacionals, europees i estatals.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

La instal·lació de la xarxa de calor amb combustible renovable ha durat quatre mesos

Article

El Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Tarragona a Reus tindrà una caldera de biomassa que abastirà d’energia el centre, el CEE Alba i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Notícia

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix alimentarà la caldera de biomassa de l’escola Jaume Ferran i Clua amb estella produïda al Centre Logístic del Servei Comarcal de Biomassa Forestal. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat l’adhesió de l’entitat, que se suma als nou usuaris que ja té el servei comarcal.

Butlletí