Un estudi permetrà conèixer les afectacions dels renous submarins en els cetacis a la badia d’Alcúdia

Font: caib.es

03/02/2021 - 10:22

El projecte permetrà extreure conclusions sobre l'activitat de la zona, que es recolliran en un informe. Aquest document servirà, per una banda, per establir patrons de comportaments dels cetacis segons els elements nàutics del LIC.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, a través del Servei de Planificació al Medi Natural, ha posat en marxa el primer estudi a Mallorca que permetrà conèixer les afectacions als cetacis que poden suposar els renous submarins en espais Xarxa Natura 2000. Així, durant tot un any, l'empresa Tursiops recollirà dades al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia.

Per obtenir la informació, s'ha instal·lat un hidròfon a la badia d'Alcúdia que permet recollir les dades sobre el renou que s'hi produeix, així com la presència de cetacis, especialment del dofí mular (T. Truncatus). Així mateix, es recolliran dades sobre esdeveniments acústics extraordinaris al LIC.

La recol·lecció d'aquesta informació permetrà identificar els patrons d'ús de l'hàbitat pels cetacis que habiten en els ecosistemes marins, a més d'identificar pautes horàries i estacionals.

El projecte permetrà extreure conclusions sobre l'activitat de la zona, que es recolliran en un informe. Aquest document servirà, per una banda, per establir patrons de comportaments dels cetacis segons els elements nàutics del LIC. Per altra banda, s'utilitzarà de base per definir mesures de gestió que s’inclouran en el Pla de gestió Natura 2000 de Badies del nord de Mallorca.

El contracte preveu la difusió, a través d’una conferència, de la metodologia de les tasques i la presa de dades.

Les Illes Balears és pionera a l’Estat en l’aplicació de la Directiva Marc europea sobre l’Estratègia Marina, que inclou el renou submarí com un dels 11 descriptors del bon estat ambiental del medi marí. El servei de Planificació al medi natural ha demanat que estudis d’aquest tipus s’apliquin a tot l’àmbit de les estratègies marines estatals.


 

Relacionats

Notícia

La investigació, publicada a la revista ‘Nature Communications Biology’, constata que les praderies mostren lesions greus i permanents als òrgans sensorials després d’haver estat exposades a soroll antropogènic.

Article

L’objectiu del projecte és disposar de més informació sobre la qualitat de l’aire a escala local i així facilitar la presa de decisions en termes de mobilitat, espai públic i salut. Aquests sensors, que estaran instal·lats a tots els districtes de la ciutat, dibuixaran un mapa dinàmic de qualitat ambiental per cada tram de carrer.

Notícia

Del total de vint accions dirigides destaquen aquelles destinades a la reducció de la mobilitat motoritzada, com ara la promoció de la mobilitat sostenible, eficient i segura; l’Impuls de la bicicleta, la renovació de la flota d’autobusos de transport públic urbà per vehicles menys sorollosos o el foment de la utilització del vehicle elèctric d’ús privat.

Butlletí